Pressmeddelande -

Regionala skillnader inom lokalbyggandet

Även om 2018 har varit ett dämpat år inom byggsektorn har inte alla regioner utvecklats negativt. På riksnivå väntas byggandet av privata och offentliga lokaler visserligen ha minskat 2018 men statistiken döljer stora geografiska skillnader. Industrifakta har tittat på årstakten för de första tre kvartalen 2018 jämfört med helåret 2017 och kan slå fast att den stora nedgången till stor del drivs av Stockholmsregionen. Här indikerar årstakten en nedgång på cirka 30 procent. Samtidigt ökar bygginvesteringarna inom lokaler i andra regioner. Starkast går Sydsverige och Skåne där årstakten pekar på en ökning med 25 till 30 procent. Sifforna slår fast att det finns stora regionala skillnader men att utvecklingen i huvudstaden får en väldigt stor genomslagskraft på riksnivå.

Källa: Industrifakta AB

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Kategorier

  • lokaler
  • skåne
  • stockholm
  • lokalbyggandet
  • regioner
  • sydsverige

Regioner

  • Skåne

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Presskontakt

Magnus Johansson

Presskontakt Projektledare 076- 817 18 18

Relaterat innehåll