Pressmeddelande -

Årets Bästa Matråd finns på Säbyskolan i Salem!

På NCFF vet vi sedan tidigare att det görs ett fantastiskt jobb för en bättre hälsa på många skolor och den här utmaningen har förstärkt den bilden. Med vår utmaning Årets Matråd vill vi lyfta fram exempel på skolor som arbetar långsiktigt för att sprida matglädje, kunskap och ett elevinflytande i positivt samspel med personalen. Skolor med barn i åldern mellan 12 och 18 år har varit välkomna att delta.

- Jättekul säger Eva Ernelli på Säbyskolan! Vi har många elever som höjer sig när de får göra något utöver vanlig klassrumsundervisning. I matrådet visar sig andra talanger och intressen och det märks att eleverna tycker att det är spännande och händelserikt, speciellt när de får vara med och bedöma mat. Äntligen, det här är ett lyft för oss.”

Vinnarna får en upplevelse för ökad matglädje värd 15000 kr!

Juryns bedömning har främst utgått från följande kvaliteter :
De matråd som har en process där elevernas engagemang och kreativitet tas tillvara inom ramen för kunskapsbaserad demokrati och ekonomiska förutsättningar.
Hur man presenterat sitt arbete med att utveckla olika verktyg för kvalitetsförbättringar av måltiden/matvanor och de mänskliga relationer som påverkar dessa (attityder osv).
På vilket sätt som vuxna har varit involverade och med vilka förutsättningar man anser sig ha lyckas i sitt arbete. Om matrådets arbete kan vara ett lärande exempel för andra.

Juryn bestod av:

  • Irina Hallor Jonsson, Nationellt Centrum För Främjande av god hälsa hos barn och ungdom
  • Marie Nybäck, Samhällsmedicinska enheten, Örebro Läns Landsting
  • Annika Wesslén, Skolmatens Vänner
  • Peter Göttinger, Nationellt Centrum För Främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Information och bilder finns att hämta på: www.ncff.nu

För ytterligare information kontakta:

Peter Göttinger, informatör NCFF, 0706-771378, 019-301378, peter.gottinger@oru.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • nationell utmaning skola
  • ncff
  • matråd
  • barn
  • hälsa

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.oru.se/ncff)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.