Pressmeddelande -

Ännu fler ekologiskt odlade fröer

Inte minde än 18 fröpåsar med ekologiskt odlade fröer tillkommer i Nelson Gardens sortiment för 2020. Märkningen ger en garanti för ursprung och kvalitet, och försäkrar att produktionen följer EU:s regler för ekologiskt jordbruk.

I år uppdateras frökollektionen med en betydande andel ekologiskt odlade fröer. Förändringen sker som ett led i Nelson Gardens målsättning att öka antalet miljöcertifierade artiklar i sortimentet.

–Tidigare har våra ekologiska fröer främst funnits i ett separat ställ i lite mindre påsar. Nu tar de alltså större plats i de ordinarie fröställen. Vi passar dessutom på att öka mängden fröer i dessa påsar, berättar Anna Lindeqvist, hortonom och fröansvarig på Nelson Garden.

För ett friskare ekosystem

Genom att välja ekologiskt odlade fröer till våra trädgårdar, krukor eller odlingslådor, bidrar vi till ett friskare ekosystem. Ekologiska fröer är odlade utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Sådana preparat får inte ha använts under de senaste fem åren på den mark där ekologiska fröer odlas. Det skonar miljön och gynnar den biologiska mångfalden.

–Efter att fröerna har skördats görs ytterligare tester för att se så att det inte finns några bekämpningsmedel kvar. De kan föras in med vinden från grannens mark och därför finns det även regler för hur nära de ekologiska odlingarna får ligga marker där det används bekämpningsmedel, beskriver Anna. Alla ekologiska fröer som vi erbjuder har odlats i Europa. Vi märker också ett allt större intresse för de här fröerna från våra odlarvänner!

Odla ekologiskt på hemmaplan

Utöver fler ekologiska fröer, utökas sortimentet med ännu en organisk växtnäring som är godkänd för ekologisk odling. Den nya växtnäringen består av biprodukter från livsmedels- och foderindustrin och produceras i Danmark. Näringen innehåller bland annat vinass, en restprodukt från jästindustrin, samt fiskmjöl, vilket är den nya gödselns primära fosforkälla.

–Vår organiska näring innehåller alla näringsämnen dina växter behöver, inklusive fosfor, ett viktigt ämne som främjar tillväxten. För oss är det en självklarhetatt erbjuda en fullvärdig gödsel som tillgodoser växternas behov av näringsämnen – det bäddar för ett lyckat odlingsresultat! förklarar Anna Fridvall, agronom och inköpschef på Nelson Garden.

Ämnen

  • Hobby

Kategorier

  • frönyheter 2020

År 1933 såddes det första fröet till det som idag är Nelson Garden. Förutom fröer omfattar sortimentet även lök, förodlingsprodukter, hydroponik, växtvård, fågelmat, gräs och det mesta som hör odling till. Nelson Garden erbjuder kunskap och produkter som gör att fler kan odla mer – året runt, ute som inne.

Kontakter