Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Neste bland de mest hållbara företagen i världen när CDP utvärderar klimatpåverkan

Den ideella miljöorganisationen Climate Disclosure Project (CDP) har pekat ut Neste som en av världens främsta företag vad gäller klimatåtgärder. Neste kvalificerar sig därmed till en plats på CDP:s Climate Change A-lista. Endast 126 företag i världen tog sig in på A-listan och Neste är det enda energiföretaget som når den högsta nivån.

CDP Climate Change utvärderar företags åtgärder för att motverka klimatrisker och utnyttja de affärsmöjligheter som produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp innebär. I det resultat som CDP presenterade den 22 januari 2019, bedömdes Nestes klimatåtgärder vara ännu bättre än tidigare år vilket resulterade att Neste placerades i topp på A-listan. Men redan förra året tog sig Neste in på A-listan. Utvärderingen baseras på Nestes hållbarhetsarbete under 2017.

“Lösningarna med låga utsläpp är vårt mest betydande bidrag i det globala arbetet för att motverka klimatförändringar. Under 2017 bidrog våra förnybara produkter till att våra kunder kunde minska klimatutsläppen med motsvarande 8,3 miljoner ton. Men nu vi siktar på ännu större utsläppsminskningar,” säger Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs på Neste

Under de senaste 12 åren har Neste, inom CDP:s ramverk, offentliggjort sina åtgärder för att förebygga klimatförändringar. Fokus ligger på att genom cirkulär ekonomi minska utsläpp. I jämförelse med traditionell diesel, kan Neste MY Förnybar Diesel minska klimatutsläppen med upp till 90% över en livscykel. Under förra året lanserades den förnybara dieseln på den svenska marknaden.

CDP har samlat in data från tusentals företag om deras klimatpåverkan, risker och möjligheter, för en oberoende utvärdering. Syftet med utvärderingen är att lyfta fram företagens vikt i arbetet med att uppfylla målen i internationella klimatöverenskommelser.

“Vi är enormt glada över att vår höga rankning i CDP:s klimatprogram. Det är vårt långsiktiga arbete med att bekämpa klimatförändringar samt vår förmåga att leverera resultat som banat väg för den här fina placeringen. Vår mission är att erbjuda hållbara lösningar för transportsektorn, städer, flygindustrin men också för kunder inom polymerer och kemiindustrin,” säger Honkanen.

CDP tillkännager också resultat för sina program inom skog och vattenförsörjning. I dessa kategorier rankas Neste B- (Listan för vattenförsörjning), A- (Listan för skog, palmolja) och B (Listan för skog, produkter av nötboskap). Att offentliggöra skogliga fotavtryck är fortfarande ovanligt inom energisektorn. Neste fortsätter att vara det enda energibolaget som på ett transparent sätt informerar om sina skogliga fotavtryck som en del av CDP:s internationellt erkända skogsprogram.

Neste arbetar kontinuerligt för att erbjuda konkreta förslag på lösningar för en mer hållbar verksamhet. Ett aktuellt exempel på detta är projektet ”Zero Island” i den svenska skärgården. I detta projekt arbetar Neste tillsammans med samarbetspartners för att göra Lidö, en av Norrtälje skärgårds mest välbesökta semesteröar, till en ”Zero Island”, en ö med nollutsläpp av växthusgaser.

Ämnen


Neste är världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle raffinerat från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom plasts- och kemikaliebranschen. Vi genomför också tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter och utforskar sätt att börja använda plastavfall som råmaterial vid tillverkning av ny plast. År 2019 var Nestes intäkter 15,8 miljarder euro. År 2020 valdes Neste till det tredje mest hållbara företaget i världen. Neste är noterat på den finska börsen.

Vårt mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton varje år till 2030.

Presskontakt

Victoria von Reis

Victoria von Reis

Presskontakt Head of Marketing RRT Nordics PR och marknadsföring 0738-99 88 10
Magdalena Streijffert

Magdalena Streijffert

Presskontakt Public Affairs Manager Sweden +46 706 25 58 92
Lillemor Eriksson

Lillemor Eriksson

Presskontakt Communications Manager 0700902885
Hanna Marie Björklund

Hanna Marie Björklund

Presskontakt Communications Specialist Sweden Sverige +46730 36 75 09

Neste hjälper företag att minska sina Co2e-utsläpp med 70-90% jämfört med fossil diesel, genom att bara byta bränsle, utan några som helst investeringar!

Neste har genomgått en omvälvande förändring under det senaste decenniet. Det tidigare nationella oljeföretagets mål är nu att bli världsledande inom förnybara och cirkulära lösningar. Neste är inriktat på att hjälpa kunder inom sektorerna transport och stadsbyggnad, flyg samt polymerer och kemikalier att uppnå en mer hållbar verksamhet.

Neste AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm
Sverige