Gå direkt till innehåll
Nestlé Nordic Webinar
Nestlé Nordic Webinar

Nyhet -

Nestlé samlade toppanel för att diskutera hållbara förpackningar

Hur kan vi öka användningen av återvunnen plast i livsmedelsförpackningar utan att äventyra livsmedelskvaliteten och säkerheten? Det var temat för dagen när Nestlé Norden och Norner, en global marknadsledare inom industriella FoU-tjänster inom polymerer, tillsammans anordnade ett webinar.

Gårdagens webinar, det första i sitt slag för Nestlé Norden, hade som mål att diskutera de utmaningar och möjligheter livsmedelsindustrin står inför i övergången till återvunnen plast i förpackningar.

- Intresset för vårt webinar har varit imponerande, likaså engagemanget. Vi hade mer än 120 deltagare som närvarade, jämnt fördelade mellan de nordiska länderna, bestående av livsmedelsproducenter, detaljister, specialister, branschorganisationer, civilsamhällsorganisationer och politiker. Vi på Nestlé är övertygade att affärsverksamheten ska vara en force for good, och samarbete är en viktig accelerator. Vårt webinar fungerade som en bra arena för att dela kunskap och diskutera ett högaktuellt ämne, säger Axel Heiberg-Andersen, moderator för webbseminariet på Nestlé.

Birgitte Krenk, nordisk hållbarhetschef på Nestlé, inledde genom att introducera Nestlés klimatåtagande som säger att Nestlé är fast beslutet att vara ett netto-utsläppsfritt företag år 2050. Hon presenterade sedan några av Nestlés konkreta åtgärder i Norden för att minska, återanvända och återvinna plastförpackningar.

Johannes Weber, chef för europeiska frågor på Nestlé, beskrev det nya politiska landskapet och hur EU arbetar för att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050. Han presenterade de nuvarande och kommande lagstiftningsprocesserna om förpackningar och olika initiativ för att reducera mängden plastförpackningar inom unionen. Weber betonade vikten av ett helhetsperspektiv och att se till hela värdekedjan; när en produkt har lanserats på marknaden måste det vara möjligt att återvinna den överallt, och inte bara i ett enskilt land.

Ole Jan Myhre, marknadschef på Norner, diskuterade hur man uppnår återvunnen livsmedelsplast och tittade på de olika hinder och möjligheter som industrin kommer att möta i samband med övergången.

Dr Christian Detrois, hållbarhets- och förpackningschef på Nestlé i Europa, Nordafrika och Mellanöstern presenterade hur Nestlé arbetar för att skapa en marknad för återvunnen plast för livsmedel och drog slutsatsen att efterfrågan skapar marknaden – Nestlé har därför åtagit sig att köpa sin andel och hjälpa till att stötta ett flertal infrastrukturprojekt. Detrois betonade också livsmedelssäkerhet som företagets högsta prioritet.

Presentationerna följdes upp av en Q & A-session med högt engagemang.

Nestlé gör framsteg mot att nå en avfallsfri framtid och har åtagit sig att 100% av förpackningarna ska vara återvinningsbara eller återanvändbara år 2025. Flera globala åtaganden har redan implementerats för att nå dit, inklusive eliminering av icke-återvinningsbar plast. År 2019 var cirka 87% av Nestlés totala mängd förpackningar återvinningsbar eller återanvändbar och 66% av mängden plastförpackningar.

För mer information om hur Nestlé arbetar för att hantera plastförpackningsavfall, besök https://www.nestle.com/ask-nestle/environment/answers/tackling-packaging-waste-plastic-bottles

Ämnen

Presskontakt

Mikael Lindgren

Presskontakt Kommunikationschef, Nestlé Sverige Consumer & Corporate Communications +46 768 798 513

Välkommen till Nestlé Sverige!

Nestlé Sverige marknadsför och säljer en rad starka varumärken till konsument såsom NESCAFÉ, Nestlé barnmat, konfektyr som SMARTIES, LION och AFTER EIGHT, frukostflingor som CHEERIOS och FITNESS, ZOÉGAs kaffe, NESCAFÉ DOLCE GUSTO .

På den svenska marknaden finns även;
Nespresso, som marknadsför kaffemaskiner och drycker i ett stort urval av kapslar
Nestlé Purina säljer katt- och hundmat under varumärken som Gourmet och Pro Plan
Nestlé Professional marknadsför drycker och servicekoncept till hotell, restauranger, caféer
och andra storhushållsområden
Nestlé Health Science med nutritionsprodukter till vårdsektorn och Resorb
Alla våra produkter tillverkas med målsättningen att ge konsumenterna en kvalitetsprodukt som både smakar gott och gynnar en hälsosam livsstil.
Nestlé omsätte 44,1 miljard CHF, 2014 och har ca 340 000 medarbetare.
I Svergie arbetar 603 personer.
För oss på Nestlé är Creating Shared Value (CSV), det sätt som vi driver vår verksamhet på.
Nestlés främsta fokusområden kring CSV är; Nutrition, vatten och jordbruksutveckling.
CSV innebär ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom alla områden där företaget verkar, och som ger alla led i värdekedjan någon form av vinst.
CSV ingår också i Nestlés Affärsprinciper som omfattar efterlevnad av lagar och förordningar- från EU´s lagstiftning till FN´s Global Compact, ILO´s konventioner samt lokala- och internationella lagar och regelverk.

Nestlé Sverige
Box 7173
250 07 Helsingborg
Besök våra andra nyhetsrum