Gå direkt till innehåll
Nestlé ökar takten mot ett regenerativt livsmedelssystem

Pressmeddelande -

Nestlé ökar takten mot ett regenerativt livsmedelssystem

Nu presenterar Nestlé sin plan för att påskynda övergången till ett regenerativt livsmedelssystem. Syftet är att skydda och återställa miljön, förbättra lantbrukssamhällen och jordbrukarnas försörjning. Nestlé kommer arbeta med partners, bönder och leverantörer för att främja regenerativa jordbruksmetoder. Som en del av denna resa kommer företaget också initiera nya program för att hantera sociala och ekonomiska utmaningar vid övergången.

"Vi vet att regenerativt jordbruk spelar en avgörande roll för att förbättra markhälsan, återställa vattencykler och öka biologisk mångfald på lång sikt", säger Paul Bulcke, ordförande i Nestlé. "Detta utgör grunden för hållbar livsmedelsproduktion och är också avgörande för att uppnå våra ambitiösa klimatmål."

Nestlé har undertecknat UN Business Ambition för 1,5 ° C-löftet och var ett av de första företagen som delade sin detaljerade, tidsbundna klimatplan i december 2020. Företaget vidtar nu flera åtgärder för att halvera sina utsläpp fram till 2030 och uppnå netto-noll år 2050.

"Vi vill öka vårt stöd för jordbruksmetoder som är bra för miljön och bra för människor", säger Mark Schneider, Nestlés VD.

Nestlé kommer att investera 1,2 miljarder CHF under de kommande fem åren för att främja regenerativt jordbruk i hela företagets leveranskedja. Arbetet kommer fokusera på tre primära områden för att hjälpa bönderna att anta regenerativa metoder:

Tekniskt bistånd: Med sitt omfattande nätverk av FoU-experter och agronomer utvecklar Nestlé till exempel kaffe- och kakaosorter med lägre miljöpåverkan och utvärderar nya lösningar för att minska utsläppen i mjölkförsörjningskedjan. Nestlé kommer också att erbjuda jordbruksutbildning och hjälpa bönder att utbyta information som kan anpassas lokalt.

• Erbjuda investeringsstöd: Övergången till regenerativt jordbruk medför initiala risker och nya kostnader. Nestlé kommer därför stötta jordbrukare genom att saminvestera med dem, underlätta utlåning eller hjälpa dem att få lån för specifik utrustning. Företaget kommer också arbeta med partners för att finansiera pilotprojekt och på så sätt testa hur man bäst kan främja det regenerativa jordbruket.

Premier för regenerativa jordbruksvaror: Nestlé kommer att erbjuda premier för många råvaror som produceras med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder och köpa större kvantiteter. Detta innebär att ersätta bönderna inte bara för mängden och kvaliteten på ingredienserna, utan också för de fördelar de ger miljön genom markskydd, vattenhantering och koldioxidutsläpp.

För mer information om Nestlés övergång till ett regenerativt system, besök regenerative-agriculture.pdf (nestle.com)

Ämnen


Nestlé är världens största matföretag och också det företag som investerar mest i forskning om mat (15 miljarder kronor). Företaget är branschledande i hållbarhet enligt ett flertal oberoende externa granskande institut och index. Nestlé finns i 189 länder världen över och de 328 000 medarbetarna arbetar för Nestlés mål att förbättra livskvaliteten och underlätta till ett hälsosammare liv. Nestlé erbjuder en mängd produkter och tjänster för människor och deras djur genom hela livet. Företaget har över 2000 varumärken med ikoner såsom Nescafé, Nespresso, Purina djurmat, Nestlé barnmat, Cheerios och Kit Kat samt lokala varumärken som Zoégas. Nestlés huvudkontor ligger i Vevey i Schweiz där företaget grundades för mer än 150 år sedan.

Presskontakt

Mikael Lindgren

Presskontakt Kommunikationschef, Nestlé Sverige Consumer & Corporate Communications +46 768 798 513

Välkommen till Nestlé Sverige!

Nestlé Sverige marknadsför och säljer en rad starka varumärken till konsument såsom NESCAFÉ, Nestlé barnmat, konfektyr som SMARTIES, LION och AFTER EIGHT, frukostflingor som CHEERIOS och FITNESS, ZOÉGAs kaffe, NESCAFÉ DOLCE GUSTO .

På den svenska marknaden finns även;
Nespresso, som marknadsför kaffemaskiner och drycker i ett stort urval av kapslar
Nestlé Purina säljer katt- och hundmat under varumärken som Gourmet och Pro Plan
Nestlé Professional marknadsför drycker och servicekoncept till hotell, restauranger, caféer
och andra storhushållsområden
Nestlé Health Science med nutritionsprodukter till vårdsektorn och Resorb
Alla våra produkter tillverkas med målsättningen att ge konsumenterna en kvalitetsprodukt som både smakar gott och gynnar en hälsosam livsstil.
Nestlé omsätte 44,1 miljard CHF, 2014 och har ca 340 000 medarbetare.
I Svergie arbetar 603 personer.
För oss på Nestlé är Creating Shared Value (CSV), det sätt som vi driver vår verksamhet på.
Nestlés främsta fokusområden kring CSV är; Nutrition, vatten och jordbruksutveckling.
CSV innebär ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom alla områden där företaget verkar, och som ger alla led i värdekedjan någon form av vinst.
CSV ingår också i Nestlés Affärsprinciper som omfattar efterlevnad av lagar och förordningar- från EU´s lagstiftning till FN´s Global Compact, ILO´s konventioner samt lokala- och internationella lagar och regelverk.

Nestlé Sverige
Box 7173
250 07 Helsingborg
Besök våra andra nyhetsrum