Gå direkt till innehåll
Purina lanserar nytt program för marin restaurering med målet att återställa 1 500 hektar marina habitat fram till 2030

Pressmeddelande -

Purina lanserar nytt program för marin restaurering med målet att återställa 1 500 hektar marina habitat fram till 2030

Havet är avgörande för allt liv på jorden. Men på grund av klimatförändringar och mänsklig påverkan försämras havshälsan i en alarmerande takt, vilket hotar alla marina livsformer. För att säkerställa en hållbar framtid måste våra hav skyddas och bevaras. Därför lanserar Nestlé Purina PetCare Europe sitt första program för havsåterställning för att bidra till att hantera förlusten av marinbiologisk mångfald i Europa.

Purina Europe samarbetar med expertorganisationer för att återställa 1 500 hektar, motsvarande cirka 3 700 fotbollsplaner, marina habitat fram till 2030. Fisk är en viktig del av Purinas försörjningskedja och särskilt fiskavfall eftersom det inte används av människor men är en värdefull ingrediens i djurfoder. På så sätt undviks att något går till spillo.

Purina investerar i partnerskap över hela Europa med målet att effektivisera arbetet med att återställa haven. Varje partner fokuserar på arter som bidrar till att återställa kritiska marina miljöer som är hotade i lokalområdet. Programmets första fas kommer att pågå i tre år och prioriterar forskning och utveckling, mätbarhet och förutsättningar för att effektivt skala upp arbetet. Den andra fasen planeras att starta 2026 och kommer fokusera på att ytterligare skala upp de beprövade lösningarna.

The Seagrass Consortium, representerat av en av sina grundande partners, Sea Ranger Service, bygger lösningar för att plantera sjögräsängar vilket bidrar med biologisk mångfald och koldioxidinfångning. Oyster Heaven använder naturliga material för att återuppbygga förlorade ostronrev. Ostron genererar biologisk mångfald, erbjuder hem åt en mängd olika arter och fungerar som naturliga vattenrenare genom att ta bort föroreningar, inklusive överskott av kväve, vilket hjälper till att förbättra vattenkvaliteten. Bättre vattenkvalitet gör att mer solljus når sjögräsängarna så att de kan blomstra.

Urchinomics tar bort överflödiga sjöborrar som har överbetat kelpen sedan deras naturliga rovdjur har minskat avsevärt. Genom att ta bort sjöborrarna kan kelpen återhämta sig. Tång fungerar som en naturlig vattenrenare och ger mat och energi till många marina organismer samtidigt som den absorberar och lagrar stora mängder kol. SeaForester använder tekniker som mobila tångplantager för att snabbt återställa försvinnande tångskogar.

Alla dessa lösningar stöds av vetenskaplig forskning och har potential att skalas upp. De bygger till stor del på samhällsengagemang, lokal aktivering och ett effektivt samarbete mellan olika aktörer. Därför samarbetar Purina också med ett antal rådgivande partners* som stödjer programmet.

Restaureringsinsatser kommer att äga rum i Frankrike (Arcachon Bay), Nederländerna (inklusive Zeeland), Norge (Tromsø) och Portugal (Cascais & Peniche), medan ytterligare platser i Tyskland och Storbritannien håller på att utvecklas.

"Vi är glada att lansera Purina Europas första Ocean Restoration Programme. Med en dramatisk minskning av den marina biodiversiteten krävs gemensamma insatser. På Purina är vi fast beslutna att göra vår del för att motverka förlusten av biodiversitet i vår försörjningskedja. Därför tar vi tillsammans med våra partners en aktiv roll för att hjälpa till att återställa marina miljöer i stor skala i Europa”, säger Kerstin Schmeiduch, Director of Corporate Communications and Sustainability på Purina Europe.

"Programmets struktur möjliggör för experter som arbetar med att återställa kritiska arter över hela Europa att skala upp sina lösningar och dela kunskap och expertis. Detta hjälper oss att samarbeta effektivt och ökar chansen att mäta och replikera framgång. Blickar vi framåt kan programmet bidra till att skapa utbildnings-, sysselsättnings- och affärsmöjligheter för lokala samhällen", säger Harry Wright, VD för Bright Tide.

Ocean Restoration Programme är en del av Purina Europes åtagande att bidra till att främja återställandet av havs- och jordekosystem. Purina fortsätter att arbeta mot sitt mål att säkerställa att 100% av sina fisk- och skaldjursingredienser är ansvarsfullt hanterade eller ekologiska, och företaget var en av grundarna till The Bycatch Solutions Hub 2023 av Sustainable Fisheries Partnership. Purina stöder också en studie för att utforska sjögräsbaserade biostimulanter inom regenerativt jordbruk.

För mer information, besök https://www.purina.eu/

Mer information om Purina Europe’s Ocean Restoration Programme: Our Commitments: Revive Ecosystems in Ocean & Land | Purina

Ämnen


Nestlé är världens största matföretag och också det företag som investerar mest i forskning om mat (15 miljarder kronor). Företaget är branschledande i hållbarhet enligt ett flertal oberoende externa granskande institut och index. Nestlé finns i 189 länder världen över och de 328 000 medarbetarna arbetar för Nestlés mål att förbättra livskvaliteten och underlätta till ett hälsosammare liv. Nestlé erbjuder en mängd produkter och tjänster för människor och deras djur genom hela livet. Företaget har över 2000 varumärken med ikoner såsom Nescafé, Nespresso, Purina djurmat, Nestlé barnmat, Cheerios och Kit Kat samt lokala varumärken som Zoégas. Nestlés huvudkontor ligger i Vevey i Schweiz där företaget grundades för mer än 150 år sedan.

Kontakter

Mikael Lindgren

Presskontakt Kommunikationschef, Nestlé Sverige Consumer & Corporate Communications +46 768 798 513

Välkommen till Nestlé Sverige!

Nestlé Sverige marknadsför och säljer en rad starka varumärken till konsument såsom NESCAFÉ, Nestlé barnmat, konfektyr som SMARTIES, LION och AFTER EIGHT, frukostflingor som CHEERIOS och FITNESS, ZOÉGAs kaffe, NESCAFÉ DOLCE GUSTO .

På den svenska marknaden finns även;
Nespresso, som marknadsför kaffemaskiner och drycker i ett stort urval av kapslar
Nestlé Purina säljer katt- och hundmat under varumärken som Gourmet och Pro Plan
Nestlé Professional marknadsför drycker och servicekoncept till hotell, restauranger, caféer
och andra storhushållsområden
Nestlé Health Science med nutritionsprodukter till vårdsektorn och Resorb
Alla våra produkter tillverkas med målsättningen att ge konsumenterna en kvalitetsprodukt som både smakar gott och gynnar en hälsosam livsstil.
Nestlé omsätte 44,1 miljard CHF, 2014 och har ca 340 000 medarbetare.
I Svergie arbetar 603 personer.
För oss på Nestlé är Creating Shared Value (CSV), det sätt som vi driver vår verksamhet på.
Nestlés främsta fokusområden kring CSV är; Nutrition, vatten och jordbruksutveckling.
CSV innebär ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom alla områden där företaget verkar, och som ger alla led i värdekedjan någon form av vinst.
CSV ingår också i Nestlés Affärsprinciper som omfattar efterlevnad av lagar och förordningar- från EU´s lagstiftning till FN´s Global Compact, ILO´s konventioner samt lokala- och internationella lagar och regelverk.

Nestlé Sverige
Box 7173
250 07 Helsingborg
Besök våra andra nyhetsrum