Pressmeddelande -

Telekomoperatören ice.net blir Net 1 och inleder omfattande nätutbyggnad

Varumärkesförändringen innebär att ice.net som idag erbjuder mobilt bredband med marknadsledande täckning byter namn till Net 1. Förändringen inleds i Sverige den 10 maj och innebär att tjänsteutbudet når marknaden under ett nytt namn och med ett nytt utseende. Varumärkesbytet sker i samband med kraftfulla investeringar i nätets täckning, kvalitet och prestanda och signalerar ambitionen att erbjuda Skandinaviens bästa lösning för mobil kommunikation.

– Vi ska med tydlighet signalera att vi når den skandinaviska marknaden med unik geografisk täckning och att vi nu tar ytterligare ett steg för att nå fler med ett gränslöst erbjudande. Net 1 förmedlar vår ambition att vara nummer ett på marknaden genom att vi når flest och sträcker oss längst, säger Net 1s VD Per Borgklint.

Under Access Industries ägarskap har bolaget genomgått en omfattande förändring och stora investeringar har gjorts i nätet. I höstas förvärvade Access Industries en majoritet i Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S vilket gjorde det möjligt att skapa ett skandinaviskt nät och erbjudande. Förändringarna har skett i en tid då bolaget dessutom sett en kraftigt ökande tillströmning av nya kunder.

Övergången till Net 1 inleds i Sverige den 10 maj och ambitionen är att Net 1 ska erbjuda Skandinaviens bästa lösning för mobil kommunikation, inom data såväl som för rösttjänster. Erbjudandet bygger på de unika fördelarna med ett skandinaviskt nät med oslagbar geografisk täckning som är fritt från roamingavgifter.  Nätet täcker idag 84 procent av Skandinaviens landyta och når 6-12 mil utanför det skandinaviska kustbandet.

Kraftfulla investeringar
Under varumärket Net 1 kommer täckning, hastighet och kapacitet att utökas ytterligare i hela det skandinaviska nätet. Net 1 inleder i slutet av maj en övergång till Ericsson som teknikleverantör. Genom övergången fördubblas kapaciteten i nätet och ny teknik tillförs som gör det möjligt att öka överföringshastigheten från dagens 3.1 Mbit/sek till 14.4 Mbit/sek. Parallellt genomförs en nätutbyggnad som innebär att Net 1 ökar täckningen i Sverige från 90 till över 95 procent. I Skandinavien uppgår täckningen till 90 procent efter utbyggnaden. Syftet med satsningen är att nå fler kunder med ett bättre erbjudande och att göra det möjligt för fler att ansluta sig till Net 1. 

– Vår offensiva utbyggnadsplan gör det möjligt för oss att möta en starkt ökande efterfrågan på våra tjänster och ytterligare förbättra vårt erbjudande. Investeringarna i vårt nät är nyckeln i vår tillväxtstrategi och en central del i vår ambition att vara den aktör som erbjuder marknadens mest tillgängliga lösningar för mobil kommunikation, säger Per Borgklint.

Ämnen

  • Telekom

Net 1 erbjuder bredband och telefoni till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Net 1 är unikt med att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 % av Sveriges landyta och upp till 12 mil ut från kustlinjen. Det gör Net 1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor samt för företag med verksamhet utanför tätort. Net 1s nät levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Bland Net 1s nöjda företagskunder finns bland andra: Vattenfall, SCA, Sveaskog, Polis, Ambulans och Sjöräddning. Net 1 är även stolt samarbetspartner till LRF Samköp. Företaget har varit verksamt sedan 2003 och ägs sedan 2009 av Access Industries. För mer information, besök: www.net1.se