Pressmeddelande -

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2008

(NGM:NET B)

Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari - september 2008


Niomånadersperioden 2008

* Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 50% till 143,0 (95,1) MSEK
* Resultat efter skatt ökade med 65% till 52,8 (32,1) MSEK
* Rörelsemarginalen var 40,0 (37,0) %
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,34 (0,81) SEK
* 16 nya licensavtal tecknades för CasinoModule(tm)


Tredje kvartalet 2008

* Intäkterna ökade med 63% till 52,6 (32,3) MSEK
* Resultat efter skatt ökade med 104% till 19,9 (9,8) MSEK
* Rörelsemarginalen var 42,2 (32,9) %
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,50 (0,25) SEK
* 8 nya licensavtal tecknades för CasinoModule(tm)

Ämnen

  • Spel, lotteri