Pressmeddelande -

VD OMPLACERAR SITT INNEHAV

(NGM:NET B)

Net Entertainments VD, Johan Öhman, har avyttrat ett direkt aktieinnehav om 134 500 B-aktier i bolaget vilka förvärvas av en kaptialförsäkring till vilken han är förmånstagare. Avyttring framgår av rapportering till Finansinspektionen.

Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet. Kärnprodukten, CasinoModule(tm), är en komplett spelplattform omfattande ett stort antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule(tm) på royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar. Net Entertainment är listade på Nordic Growth Market (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på www.netent.com.


För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; mobil; +46 70 486 77 15, johan.ohman@netent.com

Ämnen

  • Spel, lotteri