Blogginlägg -

HCI - Hybrid Cloud Infrastructure

Vi vet allihop att NetApp HCI sticker ut bland hyperkonvergerade lösningar, tack vare att vi har dragit isär compute och storage. Det här är inget konstigt beslut för NetApp, utan så här gör vi för alla applikationer och laster – i Big Data flyttar vi ut själva datat i en stor datasjö för att kunna använda samma data för flera samtidiga analyser, för traditionella applikationer så lägger vi data på separata volymer så att enkelt kan skydda och replikera data mellan olika plattformar, i molnet lägger vi data på en ren datatjänst – Cloud Volumes – för att kunna hantera data på samma sätt oavsett vilka moln man använder. Så att NetApp delar upp HCI i compute och storage följer helt enkelt samma designmönster som alla våra lösningar. I vår HCI-plattform ger det här oss dessutom flera unika fördelar:

 • Garanterad prestanda så att vi kan konsolidera alla typer av applikationer i samma plattform och slipper bygga öar.
 • Flexibel skalbarhet, där vi kan växa med compute eller storage och slipper betala dyra licenskostnader när datamängden ökar.
 • Vi kan låta nya arbetslaster dra nytta av HCI-storage och hantera den direkt via API:er, t.ex. för containerplattformar.
 • Vi kan integrera lagringen med publika och privata moln så att man inte är låst till ett privat VMware-moln.

Allt det här vet ni redan. Men varför vill företag ha HCI och hur vill man använda det? Och vad innebär det för NetApp?

Digitalisering medför nya applikationer

Alla verksamheter tittar idag på digitalisering eller digital transformation och man är ute efter att uppnå en eller flera av de här 3 sakerna:

 • Nya vägar till sina kunder där man vår direktkontakt med varje enskild slutkund och kan påverka dem direkt utifrån deras unika behov.
 • Nya affärsmöjligheter som kommer av att få en djupare insikt i vilka kunder man har och hur de vill använda de produkter och tjänster man har.
 • En effektivare verksamhet med en förbättrad logistik, tillverkning och kundhantering.

För att lyckas med sin digitalisering behöver man se på data på nya sätt, men man behöver också nya applikationer. Typexemplet på det är alla mobilappar och kundportaler som företag tar fram för sina användare.

Modern utveckling ställer nya krav på infrastrukturen

Den infrastruktur som står ute i våra traditionella datacenter är byggd för en värld där man byggde varje applikation som en stor monolit och rullade ut en ny version 1-2 gånger per år i ett stort change window. Dels behövde man massiva testmiljöer eftersom man var tvungen att gå igenom 6 månaders förändringar innan man kunde rulla ut en ny version och dels kunde man planera sin infrastruktur i god tid inför varje uppgradering. Idag vill man kunna rulla ut nya versioner flera gånger per dag och då måste man utveckla på ett nytt sätt, där varje applikation bryts ner i mikrotjänster – små delar av en applikation som var och en gör sin del väldigt bra och som tillsammans bygger upp en hel applikation. I samma veva brukar man introducera containerplattformar då små mikrotjänster lämpar sig väldigt bra för att köras som containers oberoende av varandra.

Av den här anledningen har vi nu lanserat NetApp Kubernetes Service, ett globalt kontrollplan för containerplattformar i AWS, Azure och Google Cloud Platform. Oavsett var du har dina containerplattformar kan du koppla ihop dem och låta applikationer och mikrotjänster samverka mellan olika publika moln. På NetApp Insight lanserade vi dessutom att NetApp HCI kommer bli ett fjärde moln för NetApp Kubernetes Service, vilket innebär att du kommer att kunna bygga hybrid applikationer med mikrotjänster i de publika molnen och i det egna privata molnet.


Teknik är bara halva lösningen

Organisatoriskt ser man också stora förändringar. Tidigare hade man en utvecklingsavdelning som byggde den stora applikationen och 1-2 gånger per år lämnade man över en färdig version till driftavdelningen som sen såg till att applikationen var igång, att säkerheten var rätt och att det togs backuper. För att kunna hantera flera applikationer standardiserade man på ett litet antal plattformar och databaser och driftavdelningen hade mycket att säga till om när det gällde standarder och den infrastruktur som applikationerna skulle ligga i. Med mikrotjänster ser det annorlunda ut. Istället för två avdelningar så bygger man upp ett litet team kring en eller ett par mikrotjänster och i det teamet har man ansvar för att utveckla mikrotjänsten, att koden håller rätt kvalité, att mikrotjänsten fungerar ihop med de andra mikrotjänsterna i applikationen och även att mikrotjänsten är tillgänglig. Det finns alltså en kombination av utveckling och drift i varje team och det är det här som brukar kallas DevOps. Det är upp till varje team att rulla ut nya versioner av sin mikrotjänst på ett säkert sätt och det är teamet som tar beslut om att rulla tillbaka förändringarna om något skulle ha blivit fel.

Det här har ett par olika effekter:

 • Varje team är isolerat från de andra teamen. Det här innebär att om ett team skulle stöta på problem eller om någon utvecklare skulle bli sjuk så kan de andra teamen fortsätta utveckla sina mikrotjänster.
 • Det finns inte längre en stark driftsorganisation som kan sätta standarder och tvinga teamen att välja en viss teknologi. Istället brukar det finnas ett säkerhetsteam som hjälper teamen att efterfölja säkerhetspolicies, men de styr inte tekniska val.
 • Teamen är istället autonoma och kan välja verktyg och teknologier själva så länge deras mikrotjänst gör det den ska och är tillgänglig och fungerar med övriga mikrotjänster. Därför kan ett team välja att bygga sin mikrotjänst med programmeringsspråket Python i AWS med de färdiga tjänster som finns där medan ett annat team använder .NET och Microsoft SQL Server som databas i Azure, medan ett tredje team utvecklar on premise i ett privat moln för att de behöver integrera med traditionella system.
 • För att hantera hela kedjan från kod, genom test, till produktion så använder de här teamen ”infrastructure as code”, det vill säga att man skriver en kodsnutt som beskriver hur miljön ska se ut och sen kan man använda den koden för att skapa upp mängder av identiska miljöer. Man kan också versionshantera den här koden så att man alltid har en uppdaterad dokumentation av hur miljön ser ut.

Vad betyder det här för NetApp HCI?

Snabb recap innan vi går tillbaka till NetApp HCI. Alla verksamheter tittar på digitalisering för att nå bättre affärsresultat. De gör det genom att utveckla nya applikationer. Det här driver dem mot DevOps och små autonoma team som själva styr över sina tekniska val, men gemensamt för dem alla är att de använder containers. att de tittar på hybrid cloud och multicloud och att de vill styra sin miljö med api:er och kod.

För att lyckas med digitalisering och att skapa nya applikationer behöver man alltså ett privat moln, som är multitenant och kan köra alla typer av applikationer och arbetslaster samtidigt utan att de påverkar varandra. Man kan inte längre planera för flera år utan måste kunna skala i små steg när behoven uppstår. Man måste kunna styra det privata molnet med api-anrop och kod, och man måste ha en stark integration med containerplattformar. Dessutom måste man kunna koppla ihop sitt privata moln med de publika molnen och kunna provisionera en mikrotjänst i något av de här molnen och få den att fungera ihop med andra mikrotjänster.

NetApp HCI - Hybrid Cloud Infrastructure

Det är det här som driver företag mot att bygga privata moln med HCI. Men det duger inte längre att se på HCI som ”hyper converged infrastructure” där man delar resurser för compute och storage, och kan börja smått och växa till något halvstort. Istället behöver man se på HCI som ”hybrid cloud infrastructure” – det privata molnet i din multicloud-miljö, färdigt att ta emot alla typer av applikationer och mikrotjänster med garanterad prestanda och integrerat med de publika molnen och containerplattformar.

Idag är det bara med NetApp HCI och NetApp Kubernetes Service som du får ett privat moln som lever upp till de här nya kraven. NetApp HCI är den Hybrid Cloud Infrastructure som krävs för att du ska lyckas med din digitala transformation.


Av Fredrik Nygren, Teknikchef på NetApp Sverige

Ämnen

 • Datasäkerhet

Kategorier

 • digitalisering
 • netapp
 • cloud
 • hci