Pressmeddelande -

NetCleans lösningar räddar tusentals barn över hela världen

PRESS RELEASE

NetCleans lösningar räddar tusentals barn över hela världen

NetClean är den ledande utvecklaren av teknik för att bekämpa barnpornografiskt material och har multinationella företag, myndigheter, internetleverantörer och polismyndigheter världen över som dagliga användare av tekniken.

Det har nyligen förekommit frågor, och även missförstånd, kring den lösning som NetClean via en partner diskuterar med den turkiska regeringen och om den teknik NetClean tillhandahåller skulle kunna innebära censur av internet.

”Vi vill klart och tydligt framhålla att så inte är fallet. Genom vår partner diskuterar vi en lösning på nationell nivå, specifikt utvecklad för att identifiera och stoppa sexuella övergreppsbilder på barn. Lösningen som vi erbjuder kommer att kunna identifiera barnpornografiska bilder och filmer på publika datorer samt hjälpa polismyndigheter att effektivare utreda barnpornografiska brott,” kommenterar Christian Berg, VD för NetClean.

NetCleans lösning kommer vidare att möjliggöra för internetoperatörer att blockera tillgång till barnpornografiska sidor, detta på samma sätt som har skett bl a i Sverige sedan år 2005. 

Det är ett mycket viktigt första steg för att överhuvudtaget klara av de enorma mängderna av material, att ha en teknisk plattform för utredning, blockering och identifiering av sexuellt övergreppsmaterial.

”Att våra kunder väljer att arbeta med oss beror på att våra lösningar är de bästa i världen för bekämpande av barnpornografi. Enligt våra uppskattningar och erfarenheter kommer ett eventuellt införande av NetCleans produkter att leda till att flera tusentals barn kommer att räddas från sexuella övergrepp i Turkiet,” fortsätter Christian Berg.

Det påstås att NetClean kan radera information på andras servrar. Detta är vare sig korrekt eller tekniskt möjligt att göra med NetCleans lösningar. Det har även funnits påståenden om att NetClean kan blockera enskilda tweets på Twitter, något som inte heller är tekniskt möjligt (se mer information under Bakgrundsfakta nedan).

”På NetClean är vi måna om att våra produkter används till det som de är avsedda för, det vill säga att stoppa barnpornografi och att kunna spåra brottsoffren. Därför har vi med följande specifikation gällande yttrandefrihet i avtalstexten i våra kundavtal,”  tillägger Christian Berg.

The primary goal of NetClean WhiteBox is to block the access to child pornography.

In order to achieve the main objective, NetClean allow that even non-child pornography is filtered, as long as it is material which in itself is illegal to possess under the country's law and that the main objective for the installation is to block access to child pornography.

The filter must not be used to restrict freedom of expression, nor to prevent the transmission of information which in itself is legal to possess.

Furthermore, the installation of NetClean WhiteBox must not violate the articles 18 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights and must respect the declaration:

18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Om kunden inte följer ovanstående krav förbehåller sig NetClean rätten att ta tillbaka produkten.

Med NetCleans produkter är det möjligt att proaktivt och mer effektivt bekämpa barnpornografi och sexuella övergrepp på barn. Tusentals barn i Turkiet kommer därmed att räddas från pågående eller framtida sexuella övergrepp.

”Vi anser att effektiva utredningar, identifikation och blockering av barnpornografi är det rätta sättet att bekämpa detta växande problem,” avslutar Christian Berg. 

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Fredrik Frejme
CMO
NetClean Technologies Sweden AB
Tel +46 31 719 08 17
fredrik.frejme@netclean.com

………………………………………………………………………………………………………………………

Bakgrundsfakta

Fakta från Storbritanniens Hotline, Internet Watch Foundation, publicerat i IWF årsrapport, mars 2014. NetClean nyttjar IWFs lista av barnpornografiska adresser för blockering. 

51.186 rapporter processades av IWF under 2013, vilket ledde till att 13.182 webbsidor som innehöll barnpornografi hittades. 24% av dessa sidor var av kommersiell natur där barnpornografiska bilder såldes.

81% av offren var 10 år eller yngre. 3% av bilderna var av barn som var 2 år eller yngre.

392 rapporter var relaterade till sidor som hade blivit hackade för att lagra barnpornografiskt material.

Om SSL (Secure Sockets Layer) trafik

Webbtrafik till bland annat Twitter, Google och Facebook är krypterad med SSL/TLS (Transport Layer Security). Det gör att all trafik till och från sidan är krypterad och för att kunna blockera enskilda sidor eller tweets så måste trafiken dekrypteras.

Detta är möjligt att göra inom organisationer, men för att kunna blockera dessa sidor selektivt, till exempel blockera enskilda tweets inom ett land, måste man utnyttja en CA (Certificate Authority = utfärdare av certifikat). Sådana finns listade i de större webbläsarna som t ex Chrome, Internet Explorer eller Firefox för att klara av dekryptering av trafiken. Turkiet kontrollerar förvisso flera sådana utfärdare, men ett missbruk skulle leda till att dessa CA-utfärdare skulle tas bort från webbläsarna och blockering skulle sluta fungera. Det är därför praktiskt omöjligt att blockera trafik till SSL sidor.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Sociala frågor, allmänt

Kategorier

  • turkiet

NetClean levererar tekniska lösningar för att hitta, blockera och analysera digital media för att skapa ett tryggare samhälle. Vi är den ledande utvecklaren av teknik för att bekämpa barnpornografiskt material. Multinationella företag, myndigheter, internetleverantörer och polismyndigheter världen över använder dagligen vår teknik.