Pressmeddelande -

Supermiljöbilspremien endast för elbilar och laddhybrider

Premien bör fokusera på en gräns för fordonets energianvändning och rikta sig till elbilar och laddhybrider, tycker Energimyndigheten i ett yttrande till miljödepartementet. Och argumentet för att ge premien bara till privatpersoner är svaga. Dessutom är den föreslagna gränsen på 50 gram koldioxid per kilometer mätt vid avgasröret olämplig, anser Energimyndigheten.

David Weiner på Volvo Car Corporation säger i en kommentar till NETCOMMUNITY att Energimyndigheten i dagsläget inte presenterat ett eget förslag vilket gör att det är svårt att ställa myndigheterna mot varandra. Volvo delar Transportstyrelsens syn att koppla säkerhet till miljö prestanda.

 Det behövs en ny testmetod för buller, säger David Weiner på Volvo Car Corporation. I övrigt delar Volvo Transportstyrelsens syn att koppla säkerhet till miljö prestanda. Källa: Volvo.

 "Vi anser inte att en bil med låg miljöpåverkan skall ha lägre säkerhet. Volvo anser också att transportstyrelsens förslag riskerar att överbestämmas då det finns både CO2 krav och energikrav i regelverket. Dessutom är kravet på buller inte förenligt med testmetoderna för buller då laddhybrider fungerar lite annorlunda. Här behövs en ny testmetod för buller", enligt Weiner på Volvo.

 

Läs artikeln i sin helhet på NETCOMMUNITY / PLMforum

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • cad
 • plm
 • bim
 • netcommunity
 • konstruktion
 • plmforum
 • miljö
 • supermiljöbilspremie
 • energimyndigheten
 • transportstyrelsen

NETCOMMUNITY arbetar med affärsutveckling och erbjuder tjänster inom prospektering av nya kunder och specialrekrytering av nyckelpersoner. I grunden är vi ett mediaföretag med våra portaler CADtorget, PLMforum och BIMforum som idag samlar över 55.000 registrerade medlemmar.

Följ oss även på www.facebook.com/NETCOMMUNITY