Nyhet -

MR och artroskopi – ifrågasatta metoder vid artros

Magnetkamera ska inte användas för att diagnostisera knäartros och artroskopi ska inte utföras som behandling vid denna diagnos. Det var budskapet när ortopediprofessor Leif Dahlberg föreläste vid Dagens Medicins temadag ”Nya strategier för det onda skelettet”. Han får stöd av Socialstyrelsens preliminära version av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

Under 2010 undersöktes över 50 000 onda knän i Sverige med MR. Med magnetkameran hittas ofta vävnadsförändringar i menisken, som härleds till patientens smärta. 
– Men bara för att man har en exklusiv metod att undersöka med kan man inte dra den förhastade slutsatsen att de förändringar man ser är de som orsakar problemen, säger Leif Dahlberg.

Klinisk diagnos
I en studie publicerad i NEJM 2008, där man hos 991 personer i åldern 50 till 90 år undersökt höger knä med MR – utan hänsyn till om personerna hade knäproblem eller inte, fann man exempelvis att 61 procent hade skador i menisken utan att ha ont av det.

– Artros är en klinisk diagnos och ska i första hand diagnostiseras med hjälp av anamnes och klinisk undersökning. Röntgenundersökning kan göras om det råder osäkerhet om diagnosen eller där specialistremiss övervägs. MR däremot fyller ingen funktion i klinisk vardag avseende artrosdiagnostik.

27 000 av de MR-undersökta knäna under 2010 utfördes i Stockholm, och av dessa skedde 25 000 i privat regi. I Stockholm utförs således 13 undersökningar per 1000 invånare, att jämföra med knappt 3,5 i övriga landet. 
– Den ojämna fördelningen tyder på att det inte kan vara enbart symtom som styr, snarare verkar det råda delade uppfattningar om behov, menar Leif Dahlberg.

Missriktad vård
En stor risk med de många MR-undersökningarna är enligt Leif Dahlberg att de positiva fynden många gånger kan leda till artroskopisk kirurgi, en metod som saknar evidens vid artros och därmed står på ”icke-göra-listan” i den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.
– Artroskopi vid artros är ett exempel på missriktad vård som innebär.....

Läs artikeln i sin helhet på NetdoktorPro.se

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • artros
 • artroskopi
 • mr
 • magnetkamera
 • nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
 • smärta
 • menisk
 • röntgen
 • kirurgi
 • placebo

Kontakter

Besima Aho

Presskontakt Redaktionschef Bonnier Healthcare 0702931210