Nyhet -

Nu kan vården hitta SBU:s tjänster via NetdoktorPro

Med ”Upplysningstjänsten” och möjligheten att ”Tipsa om möjliga vetenskapliga kunskapsluckor” vill SBU ge underlag för bättre beslut i vården, och därigenom säkra att patienter får den bästa möjliga och resurseffektiva sjukvården.
– Det är också bra att veta vad vi inte vet, för att få kännedom om var vi i framtiden behöver satsa på studier för att fylla kunskapsluckorna, säger Jean-Luc af Geijerstam, projektledare för uppdraget för kunskapsluckor vid SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Sedan december 2010 är det möjligt att tipsa SBU om möjliga vetenskapliga kunskapsluckor; det vill säga behandlingsmetoder där man, som sjukvårdspersonal eller privatperson, misstänker ett oklart kunskapsläge. Det finns i dagsläget 150 poster i databasen, frågor som SBU har utrett och kommit fram till att det föreligger bristande kunskap kring. De flesta kunskapsluckor har identifierats av SBU, under arbetet med de ”gula” rapporterna, eller av Socialstyrelsen. Via tips-sidan har det inkommit ett sextiotal poster.
– Vi har valt att fokusera på behandlingsmetoder och deras medicinska effekt inklusive mortalitet och morbiditet. Detta eftersom behandlingen är mest central i sjukvårdssammanhang och är det som är av störst betydelse för patienten, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Trombektomi vid akut stroke
Ett exempel på en vetenskaplig kunskapslucka är trombektomi vid akut stroke.
– När denna metod fungerar kan den ge dramatiska resultat; patienten går från att vara mycket svårt sjuk till att resa sig upp och gå hem. Men vår utredning visar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av trombektomi, oavsett typ av instrument, vid akut stroke.

Eftersom lagen säger att vården ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet bör kliniker då kanske hellre, i dagsläget, välja en metod med bevisad effekt, menar Jean-Luc af Geijerstam, men poängterar samtidigt att ställningstagandet inte ligger i SBU:s uppdrag.
– Vi hjälper till att svara på om det föreligger en vetenskaplig kunskapslucka, sedan är det primärt landstingens uppgift att se till vad de ska göra med kännedomen om dessa luckor.

Läs fortsättningen av artikeln på NetdoktorPro.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • tipsa om vetenskapliga kunskapsluckor
  • upplysningstjänst
  • sjukvård
  • vård
  • statens beredning för medicinsk utvärdering
  • sbu

Kontakter

Besima Aho

Presskontakt Redaktionschef Bonnier Healthcare 0702931210