Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

40 procent av alla KOL-patienter har KOL-symtom minst fem år innan diagnos

Knappt 40 procent av alla KOL-patienter lever med sina KOL-symtom fem år eller längre innan undersökning genomförs. Det visar resultat från en undersökning genomförd av Netdoktor inom ramen för en folkhälsokampanj.

- Primärvården har ett stort ansvar att fånga upp KOL-patienter och vi ser tyvärr stora brister, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom som smyger sig på och diagnos ställs vanligtvis först när andningssvårigheter uppstått och man har fått hosta. Då har ofta omfattande skador skett i lungorna. Resultat från Netdoktors undersökning bland 1142 KOL-patienter visar att 37 procent gick med KOL-symtom i fem år eller längre innan lungfunktionen kontrollerades med spirometri.

- I en svensk studie fann man att hälften av alla personer med KOL som förlorat mer än 50 procent av sin lungfunktion inte hade fått sin diagnos trots kontakter med sjukvården. Förlorad lungfunktion går inte att återställa, det är därför viktigt att upptäcka KOL så tidigt som möjligt, säger Kjell Larsson.

De flesta patienter med lindrig och medelsvår KOL ska få diagnos, behandling och uppföljning i primärvården.  

- Det är enkelt att diagnostisera KOL – det räcker med ett lungfunktionstest, så kallad spirometri. Patienterna sätter inte alltid sina KOL-symtom i samband med rökningen utan tror ofta att försämrad ork och kondition har att göra med stigande ålder. Det är därför viktigt att primärvården tar initiativ till en spirometri när en rökare, eller före detta rökare, söker vård, säger Kjell Larsson.

Framgångsrik första kampanj
På www.harduKOL.se har rökare, före detta rökare och andra intresserade kunnat testa sina kunskaper om KOL samt anmäla sig till en e-kurs om sjukdomen. Man har också kunnat delta i en undersökning om hur det är att leva med KOL. Denna kampanj bedrivs av Netdoktor i samarbete med Pfizer och Boehringer Ingelheim.

- Vår KOL-kampanj är den första i en serie av kampanjer vi kommer att genomföra framöver. Vi har haft cirka 70 000 unika besökare på kampanjsajten och 14 271 personer har genomfört hela testet varav 5 105 personer som tillhör riskgruppen har deltagit i test och undersökning, säger Mats Halldin, läkare och medicinsk chef på Netdoktor.se.

Fler resultat från undersökningen
•    71 procent saknar kännedom om vilken lungkapacitet de hade vid tiden för diagnos
•    50 procent är ofta deprimerade
•    28 procent känner sig socialt isolerade på grund av sin KOL
•    26 procent uppger att de har en mycket låg självkänsla

Kort om KOL
•    KOL orsakas i nio fall av tio av rökning.
•    Vid KOL bryts lungvävnaden ner vilket gör det svårare att andas.
•    Symtomen är andnöd och hosta med eller utan slem.
•    Sjukdomen drabbar framför allt rökare och före detta rökare över 45 år.
•    KOL kan inte botas men symtomen kan lindras.
•    Diagnos ställs enkelt genom ett lungfunktionstest, så kallad spirometri.
•    Alla som är 40+ och röker bör göra en spirometritest regelbundet vid besök på vårdcentralen.
•    KOL är en kraftigt invalidiserande sjukdom som påverkar livskvaliteten.
•    KOL är i dag vanligare bland kvinnor än män och fler kvinnor dör i sjukdomen.
•    KOL kostar samhället omkring nio miljarder kronor varje år.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:
Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se
Anna Björlin, Peach PR, tel: 0708-278851, e-post: anna.bjorlin@peachpr.seÄmnen

Taggar


Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och över 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Presskontakt

Besima Aho

Besima Aho

Presskontakt Redaktionschef Bonnier Healthcare 0702931210

Relaterat material

Relaterade nyheter