Pressmeddelande -

Ny fortbildning om sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

– Den största delen av uppföljningen sker i primärvården, därför är det väldigt viktigt att primärvårdsläkare är insatta i vad som behöver göras, säger Margrét Leósdóttir, överläkare på Hjärtmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, samt utformare av fortbildningen.

Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Stor del av behandlingen handlar om att påverka patienternas riskfaktorer och levnadsvanor för att minska risken för framtida hjärtinfarkter.

– För patienter som drabbats av hjärtinfarkt är sekundärprevention den behandling som är viktigast när det gäller att minska risken för nya händelser. Det har mycket högre effekt på den framtida prognosen än att göra till exempelvis ballongsprängningar eller bypass operationer, säger Margrét Leósdóttir.

Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt brukar till att börja med följas på hjärtrehabiliteringsmottagningar men slussas så småningom vidare till primärvården.

– Det är oerhört viktigt att den behandling som har initierats på sjukhusen vidmakthålls och att primärvårdsläkare uppdaterar sig kring nya studier och riktlinjer.

NetdoktorPro:s fortbildning riktar sig framförallt till allmänläkare i primärvården men även annan sjukvårdspersonal kan ha nytta av kursen. Att genomföra kursen tar omkring 10 minuter. Kursen är utformad av Margrét Leósdóttir tillsammans med den medicinska redaktionen på Bonnier Healthcare. 

Gå direkt till fortbildningen om sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • kranskärlssjukdom
  • kardiologi
  • allmänläkare
  • fortbildning
  • kurser
  • netdoktorpro

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med två miljon besök varje månad och 90 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare.

Kontakter

Besima Aho

Presskontakt Redaktionschef Bonnier Healthcare 0702931210