Pressmeddelande -

Smärta – en ny mötesplats på Netdoktor.se

 

Nu lanserar Netdoktor, i samarbete med Reumatikerförbundet, en mötesplats i syfte att öka kunskapen och medvetenheten kring långvarig smärta som cirka 20 procent av den svenska befolkningen lider av.

- Vi ser detta som en ny möjlighet att nå ut med information till den stora patientgrupp som lider av långvarig smärta och fibromyalgi, säger Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson.

Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkar människans dagliga liv på många olika sätt både kroppsligt och själsligt vilket kan innebära ett stort lidande. I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen problem med långvarig smärta, definierad som en varaktig smärta under minst tre månader.

Långvarig smärta har generellt sett låg status inom sjukvården och människor som är långvarigt smärtdrabbade upplever ofta misstro från sin omgivning. Netdoktor hoppas med hjälp av mötesplatsen kunna öka kunskapen och förståelsen för problematiken.

Med hjälp av Netdoktors populära tjänst Fråga Doktorn kan besökarna ställa frågor till några av landets ledande smärtforskare helt utan kostnad. Medlemmarna ges även möjlighet att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och tips på hur de kan lindra sin smärta.

- Vi är glada över samarbetet med Reumatikerförbundet och att tillsammans kunna erbjuda en kombination av expertskriven information och användargenererat material. Vi vet sedan tidigare att den kombinationen är efterfrågad av våra besökare, säger Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se.

För mer information, kontakta: Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se 070-954 78 60, anbe@netdoktor.se.
Anne Carlsson, förbundsordförande Reumatikerförbundet 070-522 25 65.

Netdoktor (www.netdoktor.se) är Sveriges ledande hälsoportal med cirka 500 000 besök (350 000 unika besökare) varje månad. Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom upplysning och medicinsk information om hälsa, sjukdomar och medicin på ett språk som alla kanförstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och allmänhet. Samtliga tjänster är kostnadsfria och utarbetade av ett redaktionellt team med läkare, journalister och webbutvecklare. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Reumatikerförbundet (www.reumatikerforbundet.org) driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Målet är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • reumatikerförbundet
  • smärta
  • långvarig smärta
  • fibromyalgi

Följ Netdoktor på Facebook
Följ NetdoktorPro på Facebook

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med två miljon besök varje månad och 90 000 medlemmar. NetdoktorPro.se är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare.

Kontakter

Besima Aho

Presskontakt Redaktionschef Bonnier Healthcare 0702931210