Pressmeddelande -

Smärtanalys nu på Netdoktor

Nu finns en Smärtanalys på Netdoktor – ett verktyg som föddes ur behovet människor har att förstå sin smärta. Verktyget har skapats av sjukgymnasten David Felhendler och av webbutvecklaren Urban Marklund på Champ.

– Efter 20 år inom vård och utbildning av vårdpersonal var det uppenbart för oss att vården idag inte tillfullo lyckas med att hjälpa människor med att förstå sin smärta. Vi vill hjälpa människor komma till klarhet med varför de har ont, säger David Felhendler.

Genom att markera sin smärta på en figur av människokroppen får besökaren veta varifrån smärtan härstammar. Smärtanalysen gäller endast smärta från leder, muskler och nerver - inte sjukdom. Det är också möjligt för besökaren att spara sina smärtangivelser i en loggbok, samt skriva in egna kommenterar kring resultatet.

– En bild säger som bekant mer än tusen ord, därför valde vi en lösning där besökaren får peka på var han/hon har ont och få svar på de mest tänkbara orsakerna. 26 procent av alla långtidssjukskrivna är det på grund av sjukdomar i rörelseorganen, det vill säga muskel och ledproblem. Därför är denna lösning av vikt anser vi, säger David Felhendler.

Netdoktors område smärta är välbesökt, med över 35 000 unika besökare varje månad. Smärtanalysen är en del av arbetet i att bredda området.  

Testa Netdoktors Smärtanalys här »

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Kontakter

Besima Aho

Presskontakt Redaktionschef Bonnier Healthcare 0702931210