Pressmeddelande -

Hur mår våra medarbetare på sin arbetsplats?

Netigate presenterar Medarbetarrapport2008 som är Sveriges största* aggregerade medarbetarundersökning. Medarbetarrapport2008 innehåller aggregerade svar från 6206 respondenter fördelat på 27 unika företag i Sverige.

I rapporten framkommer bland annat att den typiska medarbetaren är mycket ansvarskännande över sitt arbetsområde och dessutom ha stort förtroende för sina kollegor. 39 % tycker att medarbetarrelationerna på arbetsplatsen är mycket bra men 79 % ser inte fram emot varje ny arbetsdag.

De administrativa rutinerna tycks fungera lite sisådär, hela 14 % är missnöjda med hur de fungerar och det tycks vara än värre med servicefunktionerna, hela 19 % har angett att de tycker att de gemensamma utrymmena är ofräscha.

Endast 16 % instämmer helt i att stressfrågor tas på allvar i organisationen och än mer alarmerande är att hela 60 % tycker att någon form av mobbing eller diskriminering förekommer på deras arbetsplats.

Medarbetarna är rörande överens om att deras chef har rimliga krav på deras arbetsinsats men däremot upplever många att deras chef är lite sämre på att sätta tydliga mål för arbetet och motivera arbetsgruppen.

Cheferna tycks vara bra på att lyssna men sämre på att ge feedback när det behövs. Hela 73 % anser att deras chef tar sig tid att lyssna på dem men endast 19 % tycker att de får konstruktiv feedback när de underpresterar. Lite, men inte särskilt mycket, bättre tycks cheferna vara på att ge positiv feedback.

38 % är nöjda med sin chef och 41 % känner förtroende för chefens kompetens, men endast 17 % instämmer helt i att det samlade ledarskapet i organisationen är mycket bra.

De allra flesta medarbetarna anser sig vara tillräckligt kompetenta för att utföra sitt arbete men tror samtidigt att de skulle kunna utföra ett ännu bättre jobb med rätt kompetensutveckling. Endast 18 % tycker att kompetensutvecklingen inom organisationen är bra.

Läs hela rapporten på www.netigate.se/ompress.aspx

 

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss:

Victor Molander, VD Netigate
Telefon:0733 41 44 01
E-post: victor.molander@netigate.se

Jennie Gustavsson, Marknadschef Netigate
Telefon: 0733 41 44 05
E-post: jennie.gustavsson@netigate.se

* Med reservation för undersökningar som vi inte känner till. Oss veterligen finns ingen större aggregerad medarbetarundersökning tillgänglig i Sverige.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Om Netigate

Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för webbaserade undersökningar som primärt används för att hantera och agera på feedback från kunder och medarbetare. Med mer än 2000 kunder i över 30 länder och inom alla branscher hjälper Netigate organisationer att få värdefulla insikter och kunna fatta bättre affärsbeslut. Netigates huvudkontor ligger i Stockholm och kunderna innefattar ledande företag runt om i världen som Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.

Kontakter

Niklas Olsson

Presskontakt Chief Commercial Officer