Pressmeddelande -

Netigate presenterar Medarbetarrapport2009

Netigate presenterar Medarbetarrapport2009 som är en av Sveriges absolut största aggregerade medarbetarrapporter.

Denna rapport innehåller hela 10 127 respondenter. Generellt är resultatet i detta års rapport mer pessimistisk jämfört med 2008 års rapport. Många företag har tvingats till nedskärningar som en följd av det ekonomiska klimatet och detta är kanske en förklaring till att repondenterna är mer negativt inställda än tidigare. Arbetsuppgifterna tycks vara det område som respondenterna är mest nöjda med medan Servicefunktionerna är det område där det råder mest missnöje.

Den enskilda medarbetaren spelar en viktig roll i varje företag och organisation. Det är medarbetarna som står för utveckling, kvalitet, service och leverans. Att må bra och trivas på sin arbetsplats är en förutsättning för att kunna prestera bra på arbetet. Hur medarbetarna trivs på sin arbetsplats står i direkt relation till företagets resultat.

I denna rapport presenteras det aggregerade resultatet från Medarbetare2009. Resultatet från Medarbetare2009 ger svar på hur medarbetarna uppfattar arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, ledarskapet, informationen, kommunikationen och utvecklingsmöjligheterna inom organisationen.

Rapporten i sin helhet är bifogad i pdf-format.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar!
Victor Molander - VD, Netigate
0733-414401
victor.molander@netigate.se

Jennie Gustavsson, Marknadschef, Netigate
0733-414405
jennie.gustavsson@netigate.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • ledarskap
  • medarbetarrelationer
  • arbetsmiljö
  • personalenkät
  • medarbetare
  • medarbetarenkät
  • medarbetarrapport
  • undersökning

Netigate tillhandahåller lösningar och tjänster för undersökningar via webben och mobilen. Vi ger dig och din organisation möjlighet att genomföra avancerade undersökningar enkelt.

Netigates huvudkontor finns i Stockholm och vi har ytterligare kontor i Malmö och i Wiesbaden, Tyskland. Vi har många av Europas mest intressanta företag som kunder och vi är glada att bidra till deras framgång!

Kontakter

Niklas Olsson

Presskontakt Chief Commercial Officer