Netigates Almedalsenkät 2012: Seminariearrangörerna under Almedalsveckan oroade över utvecklingen

Pressmeddelande -

Netigates Almedalsenkät 2012: Seminariearrangörerna under Almedalsveckan oroade över utvecklingen

Almedalsveckan slog alla rekord under 2012. Över 1 800 officiella arrangemang och ca 17 000 deltagare under juliveckan i Visby. En fantastisk mötesplats för spontana möten, menar somliga. Andra hävdar att veckan blivit ett jippo där de politiska budskapen drunknar i bruset. Arrangörerna är nöjda med veckan som helhet, men det växande antalet arrangemang och problemen med boendesituationen oroar, visar en färsk undersökning genomförd av Netigate.

Netigates Almedalsenkät visar att arrangörerna av seminarier som helhet är nöjda med sina aktiviteter under Almedalsveckan. Snittbetyget landar på 4,34 på en femgradig skala. Seminarierna får både ris och ros. Det stora antalet seminarier kritiseras samtidigt som utbudet och bredden av seminarier hyllas. Kvaliteten på seminarierna verkar ha höjts jämfört med tidigare år, men många hävdar det är svårt att skaffa sig en överblick över utbudet samt att det är svårt att locka folk att stanna kvar längre än torsdagen.

Det visar Almedalsenkäten, en färsk undersökning som Netigate ( www.netigate.se ), ett företag som tillhandahåller en lättanvänd molntjänst för undersökningar online, har genomfört bland årets arrangörer i Almedalen. Undersökningen baserar sig på resultaten från 145 officiella arrangörer.

 - Almedalsenkäten visar tydligt att antalet seminarier börjar bli för stort och att det är svårt att nå igenom bruset. Flera arrangörer upplever att det är svårt att få en översikt och att det är svårt att locka till sig besökare då koncentrationen av besökare är störst kring tisdagen och onsdagen, säger Lars Lindberg, marknadschef för Netigate och initiativtagare till Almedalsenkäten.

Boendesituationen under Almedalsveckan är ett av de stora samtalsämnena under minglen. Stor efterfrågan i kombination med litet utbud gör att många uthyrare pressar upp priserna rejält och situationen är inte hållbar på sikt.

 - Arrangörerna bakom Almedalsveckan har här en av sina största utmaningar. Veckan har vuxit ur sin kostym och vi har fått in några kreativa förslag på hur situationen kan förbättras. Någon tycker att man kan hyra in en hel Finlandsfärja som tillfälligt boende under veckan, säger Lars Lindberg.

Trots problemen med boende och stort brus tyder allt på att nästa års Almedalsvecka kommer bli ännu större. 81 procent av arrangörerna har redan beslutat att delta även nästa år och planeringen är i full gång. Tisdagen ser även nästa år ut att bli den populäraste dagen att hålla arrangemang på.

Mer information om Almedalsenkäten från Netigate

Netigates Almedalsenkät är en undersökning bland arrangörerna av seminarier under Almedalsveckan 2012 där vi undersöker deras syn på veckan som varit och nästa års Almedalsvecka. Resultaten bygger på svaren från 145 deltagande företag och organisationer. Almedalsenkäten genomfördes under september 2012 via en webbenkät ställd direkt till arrangörerna.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindberg
Marknadschef, Netigate

Tel: +46 (0)70 861 59 85
Email: lars.lindberg@netigate.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • almedalen
  • netigate
  • undersökning
  • utvärdering
  • enkät
  • almedalsveckan

Netigate tillhandahåller en lättanvänd molntjänst för undersökningar online. Med den får bland annat marknads- och HR-chefer verktyg att genomföra avancerade undersökningar på egen hand. Netigate har sedan starten 2005 haft en kraftig tillväxt med svarta siffror och omsätter i år drygt 50 miljoner med 70 anställda. Netigate med huvudkontor i Stockholm, har även kontor i Oslo, Warszawa, Berlin och Wiesbaden, från vilka Netigate säljer sina molntjänster till företag runt om i Europa. Bland kunderna märks många ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.

Presskontakt

Niklas Olsson

Niklas Olsson

Presskontakt Chief Commercial Officer

Relaterat material