Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NetOnNets styrelse rekommenderar aktieägarna att inte anta Waldirs budpliktsbud

Aktieägarna i NetOnNet har erbjudits att sälja sina aktier till Waldir för 40,50 kronor kontant. Styrelsen i NetOnNet rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte anta budet.* Varken budpriset eller aktuell börskurs avspeglar NetOnNets långsiktiga värde, vilket enligt styrelsens bedömning är betydligt högre.

Den 27 december 2010 tillkännagav Waldir AB att bolaget hade ökat sitt aktieinnehav i NetOnNet AB till motsvarande 30,16 procent av rösterna och därigenom passerat gränsen för budplikt. Den 14 januari 2011 offentliggjorde Waldir ett budpliktsbud med ett vederlag om 40,50 kronor kontant för varje aktie.

Budpriset understiger väsentligt NetOnNets nuvarande börskurs. Dessutom understiger budpriset, enligt styrelsen, NetOnNets långsiktiga värde. Waldirs ägande i NetOnNet har lett till att aktiekursen har pressats ned samt att likviditeten i aktien har minskat och aktiepriset avspeglar därmed inte NetOnNets verkliga värde. Bland annat den bristfälliga informationen från Waldir, såväl till aktiemarknaden som till bolaget, har bidragit till en otydlig bild av Waldirs intentioner. Samtidigt som Waldir uttryckt att ägandet bara är en finansiell placering, utan några andra avsikter, har Waldir succesivt köpt aktier för att slutligen passera budpliktsgränsen och lägga lägsta möjliga budpliktsbud enligt tillämpliga regler. Enligt styrelsen har Waldirs agerande haft en avskräckande effekt på potentiella köpare av NetOnNet-aktien.

Dessutom pågår för närvarande ett marknadskrig på den svenska hemelektronikmarknaden, som är ett resultat av kampen mellan MediaMarkt och El-Giganten (Dixons). Priskriget påverkar samtliga aktörers resultat negativt, vilket också medverkat till att hålla nere NetOnNets aktiekurs.

Waldir har samma ägare som NetOnNets branschkonkurrent Siba, och får därför antas ha ett industriellt bakomliggande syfte till affären. Ett samarbete mellan NetOnNet och Siba saknar emellertid all rationalitet. Den stora skillnaden mellan bolagens koncept gör att de inte passar väl ihop och inte heller lämpar sig för att konsolideras. Siba är för litet för att kunna erbjuda den kritiska massa NetOnNet söker och har inte heller det nätverk som krävs för att stödja NetOnNets affärsmodell vid en expansion i Europa. Enligt styrelsen erbjuder varken Sibas koncept eller dess ledning någon potential för tillväxt eller ökad lönsamhet i framtiden för NetOnNet.

Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna att inte acceptera Waldirs budpliktsbud.*

I den uppkomna situationen ser styrelsen det som nödvändigt att i bolagets och aktieägarnas intresse utan dröjsmål inleda en process för att hitta en lösning som bättre tillgodoser bolagets och ägarnas intressen.

Enligt Waldirs budpressmeddelande har Waldir inte några planer som kommer att medföra väsentliga konsekvenser eller effekter för NetOnNets anställda, deras anställningsvillkor, sysselsättningen eller de platser på vilka NetOnNet bedriver verksamhet, eller beträffande NetOnNets strategi. Mot bakgrund av detta uttalande kan inte styrelsen bedöma om budet kommer att ha någon inverkan på NetOnNet i dessa avseenden.

Borås 2011-01-18

Styrelsen i
NetOnNet AB (publ)

*Styrelseledamoten Thomas Paulson har inte deltagit i styrelsens beslut på grund av intressekonflikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ebbe Pelle Jacobsen, Styrelseordförande i NetOnNet
Kan nås genom Åsa Bratt telefon 033-72 33 603

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tolv Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik

NetOnNet grundades den 10 mars 1999 med en enkel affärsidé: att sälja hemelektronik till lägre priser än i vanliga butiker. Vi fanns bara på Internet och sålde våra produkter direkt från lagerhyllan, utan onödigt krångel. 2001 kompletterades nätförsäljningen med Lagershopar i Sverige, där du alltid handlar till samma låga priser som på nätet.

Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan. Vårt fokus är att förenkla allt vi kan för att erbjuda hemelektronik billigare än andra. Det är mottot för hela NetOnNet och grundar sig i vårt unika självbetjäningskoncept. Kunderna ska välja NetOnNet, inte bara för att vi har låga priser, utan även för att vi gör det enklare, ärligare och med fokus utifrån kunden själv. Det är så vi skapar mervärde och en stark relation med våra kunder. NetOnNet säljer till konsumenter och företag genom e-handel och 31 Lagershoppar i Sverige och Norge. Sedan 2022 är vi del av Komplett Group. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås.

NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum