Pressmeddelande -

Första hyresavtalet signeras för etapp 5

NetPort Science Park expanderar med 10 000 kvm för att ge plats åt både nya och växande företag. Delar av byggnaden kommer att vara tillgänglig för allmänheten med restaurang och kulturella inslag. Byggstarten sker i februari/mars 2019, men redan nu signeras första avtalet med en hyresgäst. Välkommen till pressträff imorgon den 11 januari på NetPort Science Park då signeringen genomförs tillsammans med representanter från NetPort Science Park och Karlshamnsfastigheter AB.

Var: NetPort Science Park

När: 11 januari kl 10, anmäl er i receptionen

Kontakt: Lotta Johansson, Projektledare, lotta.johansson@netport.se 0735-797988

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Karlshamn

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 350 studenter. Nu expanderar vi igen och skapar plats för 700 nya arbetsplatser.

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem.

Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 90-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Presskontakt

Kerstin Nensén

Presskontakt Verksamhetschef/Kommunikationsansvarig +46 (0)732 30 71 11