Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommuniké från DIBS årsstämma

På årsstämman i DIBS Payment Services beslutades idag i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag bland annat följande:

 

Till styrelseledamöter omvaldes Eva Ogestadh, Sven Mattsson och Henning N. Jensen och nyvaldes Katarina Bonde och Christoffer Häggblom. Katarina Bonde valdes som styrelsens ordförande. Mats Sundström, Henrik Aspén och Mikael Konnerup hade avböjt omval. Vidare omvaldes Ernst & Young som revisorer, med Per Hedström som huvudansvarig.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beslutade om en utdelning för 2009 om 1,20 kronor per aktie. Tisdagen den 1 juni 2010 är avstämningsdag för utdelningen och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 juni 2010.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Styrelsearvoden fastställdes till 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Det totala arvodet blir 900 000 kronor. Arvodet till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.

För mer information se www.dibs.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post:
eric.wallin@dibs.se

Om DIBS
DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 12 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med HQ Bank som Certified Adviser. Läs mer på www.dibs.se

Ämnen


Nets, en del av den ledande europeiska betalleverantören Nexi Group, stödjer handlare, företag och konsumenter inom betalningar. Genom att förenkla betalningar och tillhandahålla de mest innovativa och pålitliga lösningarna hjälper vi handlare, företag och finansiella institutioner att bättre betjäna sina kunder och skapa tillväxt. För mer information besök www.nets.eu eller www.nexigroup.com 

Kontakter

Patrik Müller

Patrik Müller

Presskontakt E-handelsexpert, Nets +46 709 370 420 Följ Patrik på LinkedIn
Søren Winge

Søren Winge

Presskontakt Head of Press Relations, Nets Norden +45 29 48 26 46
Peter Glüsing Pedersen

Peter Glüsing Pedersen

Presskontakt Head of Media Relations, Nordics Norden +45 29 48 26 46

Välkommen till Nets!

Nets, en del av den ledande europeiska betalleverantören Nexi Group, stödjer handlare, företag och konsumenter inom betalningar. Genom att förenkla betalningar och tillhandahålla de mest innovativa och pålitliga lösningarna hjälper vi handlare, företag och finansiella institutioner att bättre betjäna sina kunder och skapa tillväxt. För mer information besök www.nets.eu eller www.nexigroup.com

Nets
Hammarbybacken 27
120 30 Stockholm
Sverige