Gå direkt till innehåll
GULDTRAPPAN Åtta kandidater har valts ut bland nominerade kommuner/skolhuvudmän för framgångsrik skolutveckling och digitalisering

Pressmeddelande -

GULDTRAPPAN Åtta kandidater har valts ut bland nominerade kommuner/skolhuvudmän för framgångsrik skolutveckling och digitalisering

Efter en öppen nominering har en jury gjort ett första urval av åtta kandidater till utmärkelsen GULDTRAPPAN 2016. Urvalet har gjorts efter ett antal kriterier för att beskriva verksamheten. De åtta utvalda kandidaterna är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Simrishamns kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun och Västerås stad.

- Både de kommunala och fristående huvudmän som har antagit utmaningen att vara i framkant i Sverige när det gäller skolutveckling med stöd av digitala verktyg är modiga. Vi behöver modiga, starka och kunniga skolhuvudmän för att utveckla svensk skola. Därför ser jag även i år med spänning fram mot slutresultatet, säger Per-Arne Andersson, Direktör/avdelningschef, avd. för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting.

JURYN HAR FUNNIT många glädjande exempel och betydelsefulla framsteg i bred skolutveckling hos de nominerade skolhuvudmännen. Juryn lyfter nu fram åtta skolhuvudmän vilka har både en god styrka i alla kriterierna och några särskilda kvalitéer som anses viktiga att synliggöra för delande och spridning av erfarenhet.

I NÄSTA STEG kommer juryn att inhämta ytterligare information om huvudmännens arbete bland annat genom besök på plats. Vidare genomförs ett antal aktiviteter för spridning av erfarenheter och goda exempel. Vilka huvudmän som slutligen tilldelas kvalitetsutmärkelsen 2016, kommer att tillkännages under juni 2016.

UTMÄRKELSEN kommer att delas ut till skolhuvudmännen vid konferensen Framtidens lärande 11-12 oktober i Stockholm.

­- ­Jag hoppas finalisterna kan inspirera andra kommuner och fristående huvudmän att utveckla arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

OM KVALITETSUTMÄRKELSEN GULDTRAPPAN

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Genom utmärkelsen vill arrangerande parter lyfta dessa frågor och därmed ge stöd till alla huvudmän i deras utveckling. GULDTRAPPAN utdelas på konferensen Framtidens lärande den 11-12 oktober 2016 i Stockholm.

PARTERNA BAKOM PRISET är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Itslearning, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar aktivt i bedömningsarbetet.

Info om utmärkelsen och de sju kriterierna på http://www.diu.se/guldtrappan

Peter Becker

Ordförande i juryn för Guldtrappan

Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne

070 710 4453

Kontaktpersoner

Peter Becker, Stiftelsen DIU/Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se, mobil 070 710 4453

Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting, johanna.karlen@skl.se

Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se tfn 08 527 331 67

Guldtrappan för kliv mot digitalt lärande


Kriterierna för Guldtrappan

Grunden för såväl nominering som den fortsatta processen är kriterierna för skolhuvudmans verksamhet:

1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser

4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse med stöd av it

5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla – oavsett funktionsförmåga

6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Netsmart AB är svensk distributör för SMART TechnologiesAVerVisionBenQProwise och Vaddio.

Vår vision på Netsmart AB är att leverera interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Presskontakt

Karin Lind

Presskontakt Marknadschef 010-150 06 04

Henrik Rentsch

Presskontakt VD 010-150 06 00

Relaterat material

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, Manico FunTable, AVerVision och ErgoXS.

Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.
Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support. Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen.

Netsmart AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna
Sweden