Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SMART:s innovationer har i 20 år förändrat hur vi lär oss och hur vi arbetar

SMART Technologies Inc. tillkännager nu sitt 20 års-jubileum av tillverkning av SMART Boards, interaktiva skrivtavlor. SMART skapade konceptet 1986 och 1991 lanserades den första kommersiella produkten. Sedan dess har SMART utvecklat ett omfattande utbud av användarvänliga skärmlösningar som känner av rörelser och gestik, och som skapar möjligheter för en effektivare inlärning och underlättar samarbete. SMART:s engagemang för rörelseigenkännings-, multitouch-, och gestikstyrningssystem ger en intuitiv användarupplevelse, både för pedagoger och bland företag.

Med över 65 registrerade patent och över 385 patentansökningar under behandling, fortsätter SMART att utveckla innovativa produkter för att möta de växande behoven hos användare runt om i världen. I serien av interaktiva skrivtavlor ingår idag 400-serien, 600-serien och 800 serien. SMART har även en serie interaktiva displayer och SMART Table, interaktiva bord som underlättar samarbete mellan elever. Utöver dessa producerar SMART en rad olika komplementprodukter och tjänster till serierna. Enligt Futuresource Consulting, ett oberoende undersökningsföretag som i mer än 9 år bevakat marknaden för interaktiva skrivtavlor, så fortsätter SMART att vara den ledande aktören med 47 procent av den globala marknaden, vilket innebär att SMART:s andel är dubbelt så stor som närmaste konkurrent. Idag har 8 procent av världens klassrum en interaktiv skrivtavla. SMART Board interaktiva skrivtavlor används idag av mer än 1,5 miljoner lärare, och 30 miljoner elever världen över.

Med en lång historia av fokus på forskning och utveckling av samarbetslösningar, patenterades tekniken SMART DViT (Digital Vision Touch) år 2001. Interaktiva skrivtavlor och andra system med DViT-teknik använder inbyggda kameror i skärmen för att känna av finger- hand- och pennrörelser. Denna teknik medför en mängd fördelar över andra tekniker, som att man med precisa och lätta rörelser har möjlighet att interagera med objekt på ett unikt vis, samt att tekniken stödjer multi-touch och att flera användare kan interagera tillsammans.

SMART har genom åren registrerat en mängd patent relaterade till DViT-tekniken, samt ytterligare en betydande mängd patentansökningar under behandling.

År 2010 köpte SMART företaget NextWindow som är baserat i Nya Zeeland. Bolaget är marknadsledande inom optical touch-kategorin. I och med detta köp accelererar SMART:s utveckling av optical-touch för att bredda sortimentet av relaterade produkter. Till exempel så lanserade SMART, SMART 800-serien i oktober 2010, en serie som erbjuder den mest naturliga och intuitiva fleranvändarlösning för interaktiva skrivtavlor hittills på marknaden. Med DViT-tekniken så erbjuder 800-serien nya funktioner som fleranvändarinteraktivitet med multitouch och objektshantering. Med hjälp av DViT-teknik stödjer 800-serien en rad nya funktioner såsom flera användare, multitouch och så vidare.

I december 2010 lanserades även SMART board 400-serien, en serie för förstagångsanvändare. Även 400-serien har inbyggd DViT-teknik.

Forskning kring effektivitet i utbildningen

Forskning världen över visar på att användning av interaktiva skrivtavlor kan öka motivationen och engagemanget hos elever, öka produktiviteten bland pedagoger, och ha en positiv effekt på elevers resultat, närvaro och uppträdande. Ur en artikel från Becta(2007) går att läsa följande: “Where teachers had been teaching with an interactive whiteboard for two years and there was evidence that all children, including those with SEN [special educational needs], had made exceptional progress in attainment in national tests, a key factor was the use of the interactive whiteboard for skilled teaching of numeracy and literacy to pairs or threesomes of children” (s.5, Becta). För mer information om forskning kring effektivitet i utbildningen, besök smarttech.com/efficacy1 och smarttech.com/efficacy2.

Om införande av interaktiva skrivtavlor i utbildningen

Många regeringar världen över tar idag initiativ för att införa interaktiva skrivtavlor i klassrummen och underlätta för lärare att använda sig av tekniken. Till exempel så avsatte den brittiska regeringen 50 miljoner pund mellan åren 2003 och 2005 till lokala säten för att köpa in och börja använda sig av interaktiva skrivtavlor. På senare år har även Mexiko bistått med teknikpaket innehållande interaktiva skrivtavlor till klassrum runt om i landet. Också i USA och Kanada ser vi stora ökade investeringar i interaktiva skrivtavlor runt om bland lärosätena. Enligt Futuresource Consulting ökade antalet inköpta interaktiva skrivtavlor i Nordamerika från 256000 till 319000 mellan år 2008 och 2009.


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Henrik Rentsch

Presskontakt VD 010-150 06 00
Karin Ericsson

Karin Ericsson

Presskontakt Marknadskoordinator 010-150 06 00

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, ErgoXS och Infobit.

Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.
Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support. Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen.

Netsmart AB
Vretenvägen 6
171 54 Solna
Sweden