Blogginlägg -

Njutbar vardagsarkitektur

Vi tillbringar 90% av vårt liv i och kring byggnader. Aktuell forskning visar att trivsamma miljöer, med inslag av grönt, minskar stress, ökar hälsa och gör oss glada, nyfikna och sociala. Neuroarkitektur tänker efter före och binder samman forskning kring hjärna, beteende, psykologi, evolution med arkitektur och design, för att skapa inbjudande och trygga platser för alla åldrar, som utgår från människors behov och känsla. Där vi kan röra oss, må bra, umgås och vara oss själva. I Sverige är Neuroarkitektur fortfarande ett nästan okänt begrepp, men högaktuellt ute i världen. Beställare av verksamhetslokaler och boenden får helt nya sätt att skapa välplanerade, inbjudande och hållbara platser, inne som ute, som reducerar stress och ökar trivsel och hälsa (för arbete, boende, lärande, utevistelse, handel, service, vård etc.). Ingredienserna är inte nya, men perspektivet är nytt. Målet är att använda varje möjlig resurs till att göra platser levande och hållbara för individ, samhälle och näringsliv. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger samman.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Annika Brommesson

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA, miljöpsykolog Delägare, CEO, ansvarig arkitekt 070-7556296