Pressmeddelande -

Stoppa klappjakten på långtidssjukskrivna!

I kampen för att få ner ohälsotalet granskas och ifrågasätts människor på de mest besynnerliga sätt. Idag kan den som har sjukersättning och arbetar ideellt några timmar i månaden till exempel få sin ersättning ifrågasatt. Orkar man vara ideell orkar man minsann arbeta, är argumentet. Det skriver de båda förbundsordförandena Kathleen Bengtsson-Hayward, Neurologiskt Handikappades Riksförbund och Jeanette Mellvig, Riksförbundet för trafik- och polioskadade, i en gemensam debattartikel. Under de senaste två åren har arbetsmarknadsminister Hans Karlsson ofta berättat att regeringens insatser för att sänka ”ohälsotalet” går bra. Målet om en halvering av statens utbetalningar för sjukersättning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsersättning fram till 2008 ska kunna nås. Siffrorna sjunker, jublar Karlsson, och talar om det goda samarbetet mellan regering och försäkringskassa. Detta goda samarbete för att sänka statens utgifter har bland annat resulterat i något som måste beskrivas som en systematisk klappjakt på människor som är långtidsjukskrivna eller har sjukersättning. I kampen för att få ner ohälsotalet granskas och ifrågasätts idag människor på de mest besynnerliga sätt. Idag kan den som har sjukersättning och arbetar ideellt några timmar i månaden till exempel få den obehagliga överraskningen av att plötsligt få sin ersättning ifrågasatt. Orkar man vara ideell orkar man minsann arbeta, är argumentet. Men detta strider faktiskt direkt mot regeringens och försäkringskassans egna skrivningar i vägledningar och propositioner. Där talar man istället om hur viktigt det är att människor som hamnat utanför arbetsmarknaden erbjuds möjligheter att komma tillbaka till ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Där är föreningsdeltagande ett sätt att bibehålla viss aktivitet och livskvalitet. Vi hittar många exempel på den bristande överensstämmelsen mellan skriftliga mål och praktik bland våra medlemmar. Läs hela debattartikeln i bifogade fil! Relaterade filer: sjukdebatt.doc http://www.nhr.se/show_file.phtml?id=1688&PHPSESSID=2c8f040dde4b4067da85567c1ebb5d13

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro.
Neuroförbundet
 har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi. 
 

Kontakter

Busschef för BrainBus

Presskontakt Busschef för BrainBus BrainBus 0760-017032

Lotta Sydäng Melin

Presskontakt Projektledare BrainBus 076-0017028

Max Ney

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarar bland annat för mediakontakter 076-0017018