Pressmeddelande -

New Nordic åter till lönsamhet och tillväxt

New Nordic har hittat tillbaka till tillväxt och lönsamhet efter en tids motgångar. Tillväxten i USA är kraftig och bolaget tror på en återhämtning i Kanada. I Sverige går dock försäljningen fortsatt trögt.

Ljusare start 2011
Om fjolåret var motgångarnas år för New Nordic har 2011 bjudit på en ljusare start, med en viss återhämtning i både omsättning och resultat.

Försäljningen första kvartalet steg knappt 3 procent till 47,3 miljoner kronor (46,1). EBITDA stärktes till 3,1 miljoner kronor (0,2) och på sista raden blev det svarta siffror, ett resultat per aktie om 0,03 kronor (-0,64).

Med nästan 80 procent av omsättningen utanför Sverige har den starka svenska kronan haft en kraftigt negativ påverkan på tillväxten. Mätt i lokala valutor var den hela 10,7 procent, men jämförelsekvartalet var svagt.

Även bruttomarginalen har tagit stryk i spåren av den stärkta svenska kronan. Större delen av produktionen finns i Sverige. Första kvartalet blev marginalen 61,4 procent att jämföra med 63,9 procent första kvartalet i fjol.

Nordamerika snart ikapp Skandinavien
Under fjolåret växte New Nordics försäljning i USA till 25 miljoner kronor. Det är i nivå med marknader som Danmark och Norge, och enligt beQuoteds bedömning mer än en fördubbling jämfört med 2009.

Den snabba tillväxten i USA väntas fortsätta. Förutsatt att även försäljningen i Kanada, som halverades under fjolåret till följd av en utdragen produktregistrering, återgår till normala nivåer bör omsättningen i Nordamerika snart närma sig den i Skandinavien.

Sverige fortsatt trögt
Parallellt med den positiva utvecklingen i framförallt USA var försäljningen på den svenska marknaden svag under fjolåret. Rapporten för första kvartalet i år indikerade att den trenden håller i sig. 

- Vi upplever en tuff tid i Sverige där leverantörerna pressas att öka marknadsföringstillskott och marginaler till ledande detaljistkedjor och därför drar ner på innovation och marknadsföring mot konsument, säger vd Karl Kristian Jensen till beQuoted.

Ytterligare en förklaring till den svaga försäljningen i Sverige är enligt Karl Kristian Jensen att svenska konsumenter dragit ned på inköp av hälsoprodukter i högre prisklasser. 

Bolagets svar är en mer produktorienterad marknadsföring direkt mot konsument. Samtidigt arbetar bolaget med att bredda sin distribution för att få in fler produkter på apotekskedjornas hyllor. I Sverige säljs New Nordics preparat främst via hälsofackhandeln

Möjlig turn-around under 2011
Trots de oväntade motgångarna under fjolåret, och den svaga finansiella situation som bolaget redan innan befann sig i, klarades 2010 utan kapitaltillskott.

Under 2011 väntas likviditeten förbättras och även om bolaget står redo att genomföra en nyemission så är den uttryckliga målsättningen att undvika det om det inte är nödvändigt.

New Nordic-aktien utvecklades svagt under fjolåret och kursfallet fortsatte in i 2011. I samband med rapporten för första kvartalet letade aktien sig tillbaka till nivån vid årsskiftet, cirka 8 kronor motsvarande ett börsvärde på 50 miljoner kronor. 

Förutsatt att omsättningen i Kanada verkligen återhämtas och att expansionen i USA fortsätter enligt förväntan bör 2011 bli ett betydligt roligare år för aktieägarna.

Den svaga balansräkningen gör dock att det inte finns något större utrymme för att hantera eventuella nya problem. Som investerare i New Nordic måste man vara beredd på att en sämre utveckling än förväntat kan innebära en kraftigt utspädande nyemission.

- Vi har för tillfället inga planer på en emission och vi väntar oss att en kommande förändring i betalningsrutinerna från några av våra stora kunder i USA kommer förbättra vår likviditet signifikant, kommenterar Karl Kristian Jensen.

beQuoteds huvudspår är också att en defensiv emission inte kommer att behövas och vi kommer med spänning följa bolagets utveckling, särskilt i Nordamerika, under resten av 2011.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • new nordic
  • jimmie landerman