Pressmeddelande -

NEW NORDIC HEALTHBRANDS SEXMÅNADERSRAPPORT Q2 JANUARI - JUNI 2011

Första halvåret
New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,4 procent under årets sex första månader. Efter omräkning till SEK uppgick omsättningen till MSEK 99,7 (96,4)

EBITDA ökade med 69 procent till MSEK 7,2 (4,3). Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 1,8 (-1,9), motsvarande SEK 0:29 (-0:30) per aktie.

Andra kvartalet
New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 15,1 procent under årets andra kvartal. Efter omräkning till SEK uppgick omsättningen till MSEK 52,3 (50,3)

EBITDA ökade med 2 procent till MSEK 4,1 (4,1). Koncernens resultat efter skatt minskade till MSEK 1,6 (2,1), motsvarande SEK 0:27 (0:34) per aktie.


Kommentarer från Karl Kristian Jensen, VD
Vi har haft en bra försäljning i kvartalet med en ökning på 15 procent i lokala valutor. Vår affärsidé fungerar också väl i USA, där tillväxten har varit särskilt bra. Dessutom har vi också lyckats leverera tillväxt och lönsamhet i Baltikum efter tre mycket svåra år och vi har haft stora framgångar i Frankrike, tillsammans med vår distributör där. Utmaningarna har fortsatt varit störst i Norden och särskilt i Sverige. De initiativ vi har tagit för att återvinna tillväxt i intäkter och resultat i Sverige förväntas ske under andra halvåret 2011 och säkerligen under 2012. Det är också positivt att bruttomarginalen fortfarande stiger trots att den svenska kronans starka utveckling fortsatte att ha en negativ effekt på marginalen. Rörelsemarginalen steg också till 4,2 procent trots fortsatt stora avskrivningar av immateriella tillgångar.

Jag ser positivt på framtiden för New Nordic. Det bygger på att vår affärsidé nu har visat sig fungera i både Norden, Europa och Nordamerika. Vi står inför goda möjligheter för tillväxt och vår affärsmodell kräver väldigt lite utvecklingskostnader och minimala investeringar i anläggningstillgångar för att uppnå denna tillväxt.

Certified Advisor
New Nordic Healthrabds AB:s Certified Advisor är Mangold Fondskommission AB.

Kommande rapporttillfällen
31 oktober 2011 Niomånadersrapport 2011-01-01--2011-09-30
9 mars 2012 Bokslutskommuniké 2011-01-01--2011-12-31
30 april 2012 Tremånadersrapport 2012-01-01--2012-03-31
30 april 2012 Årsstämma 2012
31 juli 2012 sexmånadersrapport 2012-01-01--2012-06-30

Rapporten i sin helhet bifogas

Malmö den 29 juli 2011,

Marinus Blåbjerg Sørensen
Styrelseordförande

Jessica Tyreman,
Styrelseledamot

Carola Määttä
Styrelseledamot

Göran Lundquist
Styrelseledamot

Karl Kristian Bergman Jensen
Styrelseledamot och verkställlande direktör.


Kontakter:
Karl Kristian Bergman Jensen, VD, kk@newnordic.dk +46 40 23 64 14

Marinus Blåbjerg Sørensen, CFO marinus@newnordic.dk +45 46 32 33 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Delårsrapport Q2 2011.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida New Nordic

Om New Nordic Heathbrands
New Nordic Heathbrands AB (publ) grundades i 1990 och är listad på First North NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest relevanta och effektiva naturläkemedel och kosttillskott på marknaden. New Nordic är nordens ledande leverantör av örtbaserade produkter. I dag finns New Nordic’s produkter i över 30.000 apotek och hälsokostaffärer världen över. Företagets hemmamarknad är Skandinavien och Nordamerika. 2010 uppgick omsättningen till 195 MSEK. Ytterligare information finns på www.newnordic.se.  


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • new nordic healthbrands ab
  • sexmånadersrapport
  • new nordic koncern
  • karl kristian jensen