Pressmeddelande -

Finansiering av ny kärnkraft i Sverige per 2032

Med bland annat representanter från de främsta samhällsbärande partierna i ryggen lanserar NewClearEnergy och Blykalla Reaktorer ett samarbete för att, genom ny kärnkraft i Sverige, bidra till de globala klimatmålen och trygg elförsörjning.

NewClearEnergy lanserar idag sin verksamhet, där konsumenter och företag kommer att erbjudas ren, fossilfri och säker kärnkraftsel, samtidigt som en del av intäkten går till den världsledande svenska forskning som bedrivs av Blykalla Reaktorer. Visionen är att per 2032 ha ny, kommersiell kärnkraft på plats i Sverige.

Bakom initiativet står grundarna av NewClearEnergy och Blykalla Reaktorer, samt ett namnkunnigt advisory board med Riksdagsledamöterna Laila Naraghi (S) och Johan Forssell (M), Senior Political Advisor på Uniper, Lina Håkansdotter, samt professor Janne Wallenius, internationellt erkänd forskare inom kärnkraft.

Dagens svenska elsystem är i sanning ett föredöme med en mix av energislag och en stabil baskraft från vatten och kärnkraft, som är en förutsättning för viktiga väderberoende energislag som sol och vindkraft. Sverige är redan idag till 98% fossilfritt, mycket tack vare kärnkraft, som står för knappt hälften av den totala elproduktionen. Men om vi lyfter blicken ser det inte lika ljust ut. På klimattoppmötet i Paris 2015 enades världens ledare om att vi måste agera för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det målet är redan hotat. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka samtidigt som den globala efterfrågan på el förväntas öka med 60% till 2040 enligt International Energy Agency (IEA), i takt med att fler människor lyfts ur fattigdom och genom elektrifiering av transportsystemen.

Vi behöver bara titta över Östersjön för att se hur fossila bränslen fortsätter att vara en betydande energikälla. Idag kopplas Sveriges stamnät samman med omvärlden via flera olika utlandsförbindelser. Utlandsförbindelserna utgör en möjlighet för Sverige att påverka på riktigt, genom att omsätta våra unika förutsättningar i ökad energi- och teknikexport till våra fossilberoende grannar i Europa och världen. Sverige kan spela en signifikant roll i att leverera fossilfri baskraft och därmed eliminera fossilbaserad europeisk elproduktion.Det är mot den bakgrunden NewClearEnergy grundats och initiativet för ny kärnkraft i Sverige 2032 tagits.

Sverige har redan idag världsledande forskning kring kommande generationers kärnkraft, men det krävs ytterligare forskning innan tekniken blir kommersiellt gångbar. Och forskning kräver finansiering, vilket hittills varit en stor utmaning för våra svenska forskarlag. Genom NewClearEnergy kommer elkunder kunna köpa ren kärnkraftsel och samtidigt bidra till forskningen, och på sikt till uppbyggnaden av en ny svensk exportsuccé. 1 öre per kWh av den el NewClearEnergy säljer kommer att gå till utvecklingen av ny svensk kärnkraft, närmare bestämt till det avancerade ingenjörshantverket som det innebär att ta fram design och säkerhetsanalys för en SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor), i syfte att bli kommersiellt konkurrenskraftigt på den nordeuropeiska elmarknaden.

“Utvecklingen av ny kommersiell kärnkraft, med dess förmåga att garantera stabil elförsörjning och att åtgärda klimatfrågan, har begränsats av ett moment 22, där varken stat eller industri velat ta första steget för att finansiera den forskning som krävs. Det känns fantastiskt att vi nu genom NewClearEnergy kan bryta dödläget, och öppna en kanal för vanliga svenskar att genom en enkel handling visa sitt stöd och bidra till lösningen på framtidens klimatvänliga energiförsörjning i Sverige” säger Janne Wallenius, medgrundare av Blykalla Reaktorer, professor i reaktorfysik vid KTH samt medlem i NewClearEnergys advisory board.

“Det känns fantastiskt att kunna bidra till klimatmålen och trygg elförsörjning både på kort och lång sikt. Sverige är ett globalt föredöme där vi genom pålitlig baskraft från vatten och kärnkraft skapar förutsättningar för en utbyggnad av kompletterande, väderberoende el. Vi vill bidra till att den svenska energimodellen kan exporteras. Klimatförändringarna känner inga gränser och det är de mest utsatta i världen som känner av förändringarna mest,” säger Martin Albrecht, medgrundare och VD NewClearEnergy.

Ämnen

  • Företagsinformation

NewClearEnergy är ett bolag med good-cause-inriktning. Vi bidrar till de globala klimatmålen och trygg elförsörjning genom att stimulera och möta efterfrågan på fossilfri el från kärnkraft, samt genom bidrag till forskning och utveckling av kommande generationers kärnkraftverk.

www.newclearenergy.se


Blykalla Reaktorer, eller som företaget heter på engelska, Leadcold Reactors, startades 2013 som en forsknings-spinn-off från KTH, utifrån visionen att förse världen med pålitlig och klimatvänlig baskraft med låg investeringsrisk. Blykallas reaktorer bygger på kylning med flytande bly, och den största svårigheten att kommersialisera kärnkraft, nämligen korrosion, har lösts genom en ny revolutionerande stållegering med unika egenskaper.

www.leadcold.com

Presskontakt

Martin Albrecht

Martin Albrecht

Presskontakt VD och medgrundare NewClearEnergy +46 (0) 76 833 27 72
Janne Wallenius

Janne Wallenius

Professor i Reaktorfysik vid KTH, medgrundare LeadCold Reactors +44 (0) 7780 487 774