Pressmeddelande -

Högtryck på NewsFactory

NewsFactorys portfölj med tidningar ökar till 21 st i och med att NewsFactory nu sköter annonsförsäljningen på Expressen Fredag. NewsFactorys samarbeten med Expressen fördjupas därmed ytterligare då NewsFactory sedan tidigare bedriver annonsförsäljning åt Expressen på tidningarna Leva & Bo, TV 14, Res och Vår fantasiska värld.

2008 har varit ytterligare ett framgångsrikt år för NewsFactory med flera nya fasta uppdrag i portföljen. Till exempel hanterar NewsFactory sedan i våras annonsförsäljningen på såväl Audi som Volkswagen Magasin.

NewsFactorys avdelning för tematidningar och bilagor har blivit både större och starkare. Mycket tack vare aktiva och engagerade samarbetspartners och en kreativ och hungrig säljstyrka. Vi kommer att jobba stenhårt för att fortsätta att växa och behålla positionen som nr 1 när det gäller att göra, kanske inte flest, men definitivt de bilagor som skapar mest nytta såväl för läsare som för annonsörer.

Utvecklingen för NewsFactorys Internetavdelning pekar även den uppåt. Under året har NewsFactory bland annat byggt ny webbplats åt Sveriges Åkeriföretag, www.akeri.se samt utvecklat avdelningen för sökmotormarknadsföring vidare.

Antal heltidsanställda har vuxit med mer än 20% under året och uppgår till 35 personer. Rekryteringsbehovet är fortsatt omfattande.


Om NewsFactory AB:

NewsFactory är ett mediabolag som sedan starten år 2000 arbetat med att skapa framgångsrika och kostnadseffektiva kommunikationsplattformar för företag, organisationer och offentliga institutioner.
NewsFactory bedriver idag annonsförsäljning samt är ett av de ledande företagen inom produktion och finansiering av bilagor & tematidningar.

NewsFactory är även verksamma och levererar tjänster på Internet och TV. Bland kunderna återfinns förutom Expressen även Stockholmsmässan, Motormännen, Sveriges Turistförening, Sveriges Ingenjörer m.fl.

Kontakt: Mikael Kollberg Vice VD tfn: 08-587 86 530 mikael.kollberg@newsfactory.se

Ämnen

  • Webbmedia