Gå direkt till innehåll
Från vänster Nathalie Egenaes SEB, Sara Öberg JM, Jakob Svenningsson Nexans samt moderatorn Ellinor Axelsson.
Från vänster Nathalie Egenaes SEB, Sara Öberg JM, Jakob Svenningsson Nexans samt moderatorn Ellinor Axelsson.

Nyhet -

Premiär för Nexans 3 under 33

ATT MÄTA HÅLLBARHET var temat när Nexans bjöd in till frukostmöte högst uppe i kronjuvelen i Göteborg. Ett hållbart näringsliv kräver att branscher möts för att få förståelse för varandras processer och utmaningar. Därför har Nexans initierat 3 under 33 - Young people sharing sustainable insights, där unga hållbarhetsexperter samtalar kring framtidsfrågor.

Moderatorn Ellinor Axelsson öppnade det första publika frukostmötet med en genomgång av olika sätt att mäta hållbarhet och vad man ska tänka på i samband med det. Ett tips var att som företag verkligen lyssna till kunder och intressenter, om vilka krav som ställs på dem. Då blir det lättare att ta fram en plan över vilka åtgärder företaget behöver göra.

Sara Öberg jobbar som projekteringsledare på bostadsutvecklaren JM, som byggt Kronjuvelen - det hus där frukostmötet ägde rum.
- Vi på JM Svanenmärker våra byggnader, vårt hållbarhetsarbete styrs mycket av Svanens kriterier. För ett byggföretag är själva byggfasen - vilken material vi väljer och hur vi hanterar avfall - viktigast ur hållbarhetssynpunkt. När byggnaden är på plats blir vårt klimatavtryck inte så stort, sade Sara Öberg.

För ett företag som Nexans ligger den största klimatpåverkan i användningsfasen.
-98 procent av de koldioxidutsläpp som våra kablar ger upphov till uppstår när de används. här får vi tänka annorlunda. Ger vi kablarna en större dimension går det år mer material vilket gör dem lite dyrare - men kunden kommer att halvera koldioxidavtrycket när kablen används, och totalkostnaden blir lägre eftersom energiförlusterna minskar, sade Jakob Svenningsson.

Investeringar kräver finansiering. Nathalie Egenaes på SEB berättade att banken kan ses som en resurs för att få bättre kontroll över företagets hållbarhetsarbete, genom att den gör en genomgång inför en eventuell finansiering.
- Vi vill finansierabolag som är med på omställningsresan och därför blir det viktigt att företag har tydliga ambitioner. de bolag och projekt som kvalar för grön finansiering möter högre krav som företagen sedan kan använda i sitt kommunikationsarbete, sade hon.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Gabriella Myrén

Gabriella Myrén

Presskontakt Kommunikationschef Nexans BU Nordics +46 (0)70-588 05 92

ELECTRIFY THE FUTURE

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).

Nexans

Kabelgatan 1 A
514 70 GRIMSÅS
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum