Gå direkt till innehåll
Tomas Kåberger, professor industriell energipolitik vid Chalmers och Nexans koncernchef Christopher Guérin.
Tomas Kåberger, professor industriell energipolitik vid Chalmers och Nexans koncernchef Christopher Guérin.

Pressmeddelande -

Nexans Climate Day: ”Hållbar elektrifiering - att göra visionen till verklighet”

Nexans är en stor aktör i kampen mot global uppvärmning och ledande inom energiomställning till hållbar energi. Förra året hölls den allra första Nexans Climate Day i Paris, och igår var det dags igen när flera framstående experter samlades i Stockholm för att bekämpa klimatförändringarna.

Den mest effektiva vägen till att minska koldioxidutsläppen globalt är genom elektrifiering, samtidigt beräknas efterfrågan på el att öka med minst 40 procent till år 2040. Trots att det sker en rekordökning i användandet av förnybar energi kommer fortfarande cirka 80 procent av energin globalt från fossila bränslen. Det som diskuterades under Nexans Climate Day 2021 i Stockholm var bland annat:

  • Övergången från olja och gas till förnybar energi. Hur stort kommer havsbaserad vind- och solenergi att bli?
  • Risken för elbrist i samband med en investering på totalt 4,4 biljoner euro år 2030 för att hantera åldrande elnät och globala utmaningar inom elektrifiering.
  • Om vi började använda 185mm kablar vid fastighetsbyggnationer i stället för dagens standard på 150mm på de cirka 3750 km kablar som installeras varje år i Sverige skulle det innebära en energibesparing motsvarande den energi 61 000 lägenheter använder årligen.
  • Av hundra vindkraftverk används två bara för att producerar energi för att kompensera energibortfallet från de underdimensionerade kablarna som används vid vindkraftsinstallationer.
  • Den svenska regionala strategin för elektrifiering.

Huvudtalare var Tomas Kåberger, professor i industriell energipolitik vid Chalmers tekniska högskola, och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten. Bland andra talare fanns bland andra, Christopher Guérin, Koncernchef för Nexans, Annika Viklund, Senior Vice President och Head of Business Area Distribution Vattenfall, Ulrik Stridbaek, vice ordförande och chef för koncernregleringsfrågor Ørsted och Anna Werner, VD Solar Energy Association of Sweden.

– Innovation är nyckeln till att lösa vår klimatkris. Energiomställningen handlar inte bara om nya sätt att producera el – det handlar också om nya sätt att använda den. Efterfrågan på el förväntas öka med 40 procent till 2040 – möjligheterna är stora, men det är också riskerna. Nexans Climate Day vill skapa en debatt för att strukturera kollektivt tänkande inom industrin kring de svar som kan ges. Bara tillsammans kan vi se till att ett framtida energisystem är hållbart och ekonomiskt, säger Christopher Guérin, VD för Nexans.

Läs mer här om Nexans klimatdag i Sverige: Nexans - Climate Day 2021 Stockholm

Ämnen

Kategorier


Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE. Med en industriell närvaro i 34 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2019 närmare 26 000 anställda och en nettoomsättning på 6,7 miljarder euro.

Presskontakt

Gabriella Myrén

Gabriella Myrén

Presskontakt Kommunikationschef Nexans BU Nordics +46 (0)70-588 05 92

ELECTRIFY THE FUTURE

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).

Nexans
Kabelgatan 1 A
514 70 GRIMSÅS
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum