Gå direkt till innehåll
Snart kommer det synas fler eltruckar vid Nexans anläggning i Grimsås. Företaget byter succesivt ut alla bränsledrivna fordon till batteridrivna. Men först byter man till fossilfritt drivmedel.
Snart kommer det synas fler eltruckar vid Nexans anläggning i Grimsås. Företaget byter succesivt ut alla bränsledrivna fordon till batteridrivna. Men först byter man till fossilfritt drivmedel.

Pressmeddelande -

​"Nu tömmer vi dieseltanken!" – bara förnybart bränsle i Nexans truckar

I ett led att nå en CO2-neutral produktion år 2030, kommer Nexans Sverige samtliga truckar och hjullastare att köras på 100% förnybart bränsle. Den tidigare dieseltanken ska istället fyllas på med HVO100 som är ett fossilfritt alternativ till den traditionella diesel som använts fram till nu. (HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja och är en kemisk kopia av den fossila dieseln.)

Med uteslutande fossilfritt bränsle i företagets arbetsfordon minskar man sitt koldioxidavtryck med 90% - vilket innebär ca 270 ton/år. Sedan tidigare kommer all el som används inom verksamheten i Grimsås från förnybar energi. Man kommer även successivt byta ut samtliga bränsletruckar till eltruckar senast 2027.

”Övergången till fossilfritt alternativ är ett delmål för att nå vårt åtagande med att minska våra CO2-utsläpp. Målet är att uteslutande använda batteridrivna truckar som drivs av förnybar energi” säger Syamend Al Ali, fabrikschef Nexans.

Förutom en 90-procentig sänkning av det totala koldioxidavtrycket minskar man även följande utsläpp:

  • 33% lägre nivåer av fina partiklar
  • 9% mindre kväveoxider (NOx)
  • 30% mindre kolväten (HC)
  • 24% lägre kolmonoxid (CO)-utsläpp
  • reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

”Överallt inom vår koncern märks ett tydligt fokus på att vilja bidra till en koldioxidneutral produktion – det är lika angeläget på koncernnivå som här i Grimsås” poängterar Annika Hedebark, hållbarhetssamordnare på Nexans i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen


Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE. Med en industriell närvaro i 34 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2019 närmare 26 000 anställda och en nettoomsättning på 6,7 miljarder euro.

Kontakter

Gabriella Myrén

Gabriella Myrén

Presskontakt Kommunikationschef Nexans BU Nordics +46 (0)70-588 05 92

ELECTRIFY THE FUTURE

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).

Nexans
Kabelgatan 1 A
514 70 GRIMSÅS
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum