Pressmeddelande -

Nordiska Entreprenadsystem byter namn till Next One Technology

Tillväxtbolaget Nordiska Entreprenadsystem med det molnbaserade affärssystemet NEXT och projektledningssystemet Byggsamordnaren byter namn till Next One Technology.

Nordiska Entreprenadsystem har länge varit synonymt med produkten och affärssystemet NEXT, varför bolagsnamnet Next One Technology är en naturlig del i att tydliggöra varumärket och skapa ett starkt bolagsnamn som är gångbart såväl nationellt som internationellt. Namnbytet innebär inte någon förändring för bolagets kunder eller dess erbjudande.

”Vi använder redan idag NEXT i kommunikationen mot marknaden och våra kunder känner till oss som NEXT. Namnbytet är ett naturligt steg för att tydliggöra vår företagsprofil, samtidigt som det signalerar en fortsatt stark expansion i Sverige och även internationellt”, säger Gunilla Åberg, VD Next One Technology.

Next One Technology är registrerat hos bolagsverket och implementeras under våren i bolagets informationskanaler.

För mer information, kontakta:

Gunilla Åberg, VD Next One Technology, 0705-12 61 66, gunilla.aberg@nordsys.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • vidigitaliserarbyggsverige

Regioner

  • Linköping

Next One Technology utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar, från det minsta företaget upp till miljardföretagen. Linköpingsbaserade Next One Technology gick vid årsskiftet tillsammans med väletablerade Byggsamverkan med projektledningssystemet Byggsamordnaren med kontor i Göteborg och Stockholm. Tillsammans har bolagen 45 anställda med bred branscherfarenhet och bildar en marknadsledande aktör med upp mot 2 000 kunder och över 35 000 användare i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

www.nordsys.se

Presskontakt

Gunilla Åberg

Presskontakt VD +46 705 12 61 66