Pressmeddelande -

Matematiska modeller ger kunskap om åldrande

Det hälsosamma åldrandet är en av våra viktigaste framtidsutmaningar. Marija Cvijovic på Göteborgs Universitet forskar om matematiska modeller av åldrande och föryngring med hjälp av medel från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.
Publicerat i "Framtidens Forskning": http://framtidensforskning.se/presentation/matematiska-modeller-ger-kunskap-om-aldrande/


Matematikern Marija Cvijovic började intressera sig för åldrandet under sin tid som doktorand vid Max Planckinstitutet i Berlin. Idag är hon docent på Göteborgs Universitet och forskar om systembiologi av åldrande och vilken roll proteiner spelar i åldrandeprocessen.
– Matematik är ett viktigt verktyg för att förstå åldrandeprocessen och dess infrastruktur. Det är visionärt av SSF att se betydelsen av att exploatera matematiska verktyg och modeller för att tackla medicinska utmaningar, säger Marija Cvijovic, som tilldelats medel under fem år ur programmet Underrepresenterat kön, som syftar till att lyfta fram lovande unga forskare som vill nå de högsta positionerna.
Marija leder ett tvärvetenskapligt team som utvecklar specialiserade matematiska modeller och kombinerar dessa med experimentellt arbete. Fokus är på att förstå och skapa modeller för biokemiska cellulära processer och mekanismerna som styr hur protein i cellerna skadas över tiden. I detta arbete studerar Marija och hennes grupp bland annat jästorganismer och hur skadat protein i dessa kan repareras.
– Processen är liknande i högre organismer och därför tror vi att vår forskning kan tillämpas även på det mänskliga åldrandet. Vi har ett väldigt brett angreppsätt och arbetar utifrån olika vinklar, berättar Marija. Forskarna i gruppen kommer från olika discipliner, som biologi, biokemi, fysik och datavetenskap.

Friska år
Idag då vi blir allt äldre och andelen riktigt gamla växer snabbt är det av största vikt att identifiera faktorer som styr åldrandet. Ett hälsosamt åldrande är viktigt inte bara för individen, utan även av samhällsekonomiska skäl om vi på sikt ska kunna behålla och utveckla välfärdssamhället. Marija hoppas att hennes forskning ska kunna bidra med pusselbitar i sökandet efter behandling och bot för åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Huntingtons sjukdomar. Forskningen kan även komma att tillämpas på cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
– Målet med vår forskning är inte att till varje pris förlänga livet, utan att de sista åren ska vara friska, säger Marija. Min förhoppning är att jag ska se medicinska tillämpningar av den här forskningen inom min egen livstid.

Göteborgs universitet - SSF
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är en oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. SSF stödjer excellent forskning som har potential att nyttiggöras och har som prioriterade områden livsvetenskaperna, materialvetenskap och materialteknik, informations-, kommunikations- och systemteknik samt beräkningsvetenskap och tillämpad matematik.
www.stratresearch.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • ålrdande
  • matematik
  • biokemiska cellulära processer
  • neurodegenerativa sjukdomar
  • sjukvård

Kontakter

Niklas Engman

Presskontakt +46 (0)70-774 84 90

Relaterat innehåll