Pressmeddelande -

AVTAL KLART MED ÄNNU EN SÄLJPARTNER I TYSKLAND

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50017(NGM: NFO MTF)

NFO Drives AB har i dagarna tecknat ett samarbetsavtal med ytterligare ett tyskt företag, Becker electronics GmbH i Breisach am Rhein i södra Tyskland för försäljning av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus.* Genom avtalet med Becker electronics kommer vi nu även att täcka upp den södra delen av Tyskland plus delar av Österrike, Schweiz och Frankrike, säger Taro Bruneheim, VD för NFO Drives AB. Becker electronics, som startade sin verksamhet 1992, är en kvalificerad leverantör av olika produkter för motorstyrning. Man arbetar bland annat med installation av ventilations¬anläggningar och pumpar inom industri, bostadsföretag och sjukhus.

* Vi säljer idag ett stort antal frekvensomriktare per år, säger fru Sigrid Becker, som är företagets VD. Dessa är dock av konventionell PWM-typ så vi är välbekanta med de problem som dessa för med sig. Vi kände därför ett stort behov av att komplettera sortimentet med den störningsfria omriktaren NFO Sinus.

Avtalet som nu har tecknats med Becker electronics är icke-exklusivt.

* Vårt arbete med att hitta lämpliga försäljningskanaler på den tyska marknaden har nu resulterat i att vi på kort tid tecknat avtal med två företag, tidigare W. Westphal GmbH och nu Becker electronics GmbH, säger Taro Bruneheim. Det är mycket glädjande och vi ser med spänning fram emot att få samarbeta med dessa två företag.
Mer information om Becker electronics www.becker-electronics.de

Frekvensomriktaren NFO Sinus tillverkas och säljs av teknikföretaget NFO Drives AB i Svängsta i Blekinge. Omriktaren används för energieffektivisering. Största användnings-område är styrning av elmotorer till fläktar inom fastighetsventilation. Den kan även användas till att effektivisera driften av pumpar, transportbanor, hissar, maskiner etc. NFO Sinus, bygger på patenterad teknik och är Intrinsic EMC, d v s den är helt fri från elektromagnetiska störningar. Den är ensam om att, utan filter och skärmade kablar, uppfylla det nya EMC-direktivet, 2004/108/EG.
Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, MTF Nordic NGM.

Mer information lämnas av
Taro Bruneheim, VD på NFO Drives AB, tel 0454-370 58,
e-post taro.bruneheim@nfodrives.se

eller Ulla-Britt Wiking, informationsansvarig på NFO Drives AB,
tel 036- 13 12 11, e-post ulla-britt.wiking@nfodrives.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans