Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT VISAR FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50284

(NGM:NFO MTF)

NFO Drives anger i sin delårsrapport för januari - sept 2008 att marknads-intresset för Bolagets produkter ökar och intäkterna för hela rapportperioden överträffar fjolårets motsvarande siffror med starka 2,8 MSEK, eller 55 %. Resultatet för hela perioden har förbättrats med 1,1 MSEK.

"NFO Sinus har fortsatt att stärka sin position, som det störningsfria alternativet för sjukhusmiljö, berättar Taro Bruneheim, VD för NFO Drives AB. "Under året har stora leveranser gjorts till olika sjukhus i samband med de energieffektiviseringsprojekt som nu genomförs av flera landsting. Under hösten sker ytterligare leveranser och vi ser goda utsikter för framtiden."

Som ett konkret resultat av en strategiöversynen inom bolaget har en mer systematisk bearbetning av kommande större projekt för standardomriktare inom området fastighetsventilation påbörjats. Aktivt säljarbete direkt ute "på fältet" har fått betydligt högre prioritet.

Arbetet med att hitta fler potentiella OEM-kunder har intensifierats och flera konkreta projekt diskuteras. Reaktionerna är lovande och i några fall har intressenterna, efter framgångsrika tester, redan köpt standardomriktare för funktionstester.

Framgångarna med OEM-pojektet med det unika badkarskonceptet från Cyrba AB fortsätter och i augusti erhölls en första order. Den avser mikro¬processorer, programmerade med patenterad mjukvara, till den OEM-version av NFO Sinus, som företagen utvecklat tillsammans. Till övervägande del omfattar ordern redan färdigställd mjukvara och värdet uppgår till cirka 1,0 MSEK netto. Hittills har hälften av ordern levere¬rats och fakturerats. Jonny Sandberg, VD på Cyrba AB, säger: "NFO Sinus har stärkt vår konkurrenskraft betydligt och vi har idag kontakt med samtliga ledande tillverkare och avtal är tecknade med flera av dem."

Vid ett välbesökt seminarium i Stockholm i september framgick att problemen med lagerskador, som orsakas av konventionella PWM-omriktare, kostar svensk industri mellan 1 och 2 miljarder kronor per år. Seminariet arrangerades av GKE Elektronik AB. Ragnar Jönsson, uppfinnaren till patenten bakom NFO Sinus, var inbjuden för att beskriva varför NFO Sinus inte ger några lagerskador.

På Tekniska Mässan i oktober presenterades NFO Sinus i två olika montrar:
- GKE Elektronik demonstrerade hur man med hjälp av ett nyutvecklat mätinstrument kunde mäta de lagerströmmar, som PWM-omriktarna ger upphov till. Som jämförelse kunde då visas att NFO Sinus ej ger upphov till lagerströmmar - och därmed inga lagerskador.
- NFO Sinus fanns även representerad i Kahlmans monter där man visade den nya generationen av lyftredskapet Quick-Lift. Tack vare att NFO Sinus nu ingår i produkten har den fått en förbättrad funktion.

För mer information hänvisas till Delårsrapporten.
Frekvensomriktaren NFO Sinus tillverkas och säljs av teknikföretaget NFO Drives AB
i Svängsta i Blekinge. Omriktaren används för energieffektivisering. Största användnings-område är styrning av elmotorer till fläktar inom fastighetsventilation. Den kan även användas till att effektivisera driften av pumpar, transportbanor, hissar, maskiner etc. NFO Sinus, bygger på patenterad teknik och är Intrinsic EMC, d v s den är helt fri från elektromagnetiska störningar. Den är ensam om att, utan filter och skärmade kablar, uppfylla det nya EMC-direktivet, 2004/108/EG.

Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, MTF Nordic NGM.

Mer information lämnas av
Taro Bruneheim, VD på NFO Drives AB, tel 0454-370 58,e-post taro.bruneheim@nfodrives.se

eller Ulla-Britt Wiking, informationsansvarig på NFO Drives AB, tel 036- 13 12 11,
e-post ulla-britt.wiking@nfodrives.se

Se även hemsida www.nfodrives.se

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Ämnen

  • Ekonomi, finans