Pressmeddelande -

INTERVJU MED DEN NYE STYRELSEORDFÖRANDEN ANDERS OLSSON FOGELBERG

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50385

Anders Olsson Fogelberg invaldes i styrelsen våren 2008 och utnämndes till ordförande vid styrelsemötet den 21 oktober.

Anders Olsson Fogelberg är civilekonom med lång erfarenhet av operativ verksamhet inom svensk exportindustri. Han började sin bana som ekonom på Flygt Pumpar AB och arbetade där med ekonomi och säljbolagslogistik world wide, gick vidare som chef inom eftermarknad och produktionssamordning. Han var med och byggde upp Produktverkstadskonceptet. (Flygt Pumpar ingår i det globala företaget ITT med ca 5.000 anställda).
Därefter blev han administrativ direktör, och sedan vVD, på BT Products AB. Där gjorde han en "turn around" och vände förlust till hög lönsamhet. (BT Products, som tillverkar eltruckar, ägs av Toyota).
Nu närmast kommer han från Nife/Jungner - Saft AB, som tillverkar industribatterier. Enheten ingår i en franskägd koncern med runt 3.000 anställda. Olsson Fogelberg har varit VD för den svenska produktionsenheten med ca 450 anställda. Under hans tid som VD, fördubblades försäljning och vinst men antalet anställda behövde inte ökas, tack vare en automatisering av tillverkningen.

Olsson Fogelberg är dessutom styrelseledamot bland annat i Elajo-koncernen.

Varför går Du in som ordförande NFO Drives?
- Jag har följt bolagets utveckling en längre tid och känner väl till dess förnämliga produkt. Men marknadsgenombrottet har låtit vänta på sig och jag såg det som en utmaning att försöka få till en positiv förändring genom att mer i detalj kunna analysera och påverka bolagets sätt att arbeta med produkt, applikationer, kundsegment och kostnadsstruktur etc.

- Jag tror på energibesparingsbolag och NFO Drives AB, med sin unika störningsfria varvtalsreglering av elektriska motorer, ligger helt rätt i tiden. Bolaget representerar en teknologiförbättring inom sitt område, som måste gå att kommersialisera!

Vad har du för mål för bolaget?
- Målet är att snarast få ett positivt cash-flow för bolaget!

Hur skall Ni nå målet?
- Vi har startat en genomgripande strategianalys av bolagets marknader och kunder, produkt och kostnadsstruktur. Vi har undersökt marknaden genom att intervjua kunder och återförsäljare och har dessutom lyssnat av alla direkt involverade medarbetare.

- Vi har nu delat upp fokus på två marknadssegment: Standard och OEM:

Standardomriktaren
- Vi intensifierar försäljningen genom att öka direktbearbetning av slutkunder som t ex sjukhus. Vi köper nu löpande information om kommande stora bygg & renoveringsprojekt som vi följer upp direkt.
- Vi tar fram en efterfrågad IP-54-kapslad version, som klarar fuktig miljö. Den beräknas vara klar för serieproduktion i början av 2009.
- Vi har jobbat för att öka användarvänligheten dels genom vissa produktförändringar och dels genom en förbättrad produktdokumentation.
- Vi har dessutom tagit fram en ny PC-baserad mjukvara, som blir ett effektivt och smidigt installationshjälpmedel.
- På exportsidan har arbetet med två nya mycket kvalificerade återförsäljare i Tyskland börjat bra och vi har fler kompetenta partners på gång i andra länder.

OEM-omriktare
- Med en OEM-version av NFO Sinus kan ett företag få ökad konkurrenskraft. Genom att komplettera sin egen produkt med en anpassad version av den unika frekvensomriktaren kan man ge produkten helt nya egenskaper vad gäller den elektriska styrningen. Man slipper alla problem, som är knutna till konventionell motorstyrning och får istället en helt störningsfri, tyst och driftsäker funktion. OEM-versionen ger en mängd konkurrensfördelar.
- Försäljningen av OEM-omriktare har startat mycket framgångsrikt med badkarsomriktaren till Cyrba, som därmed kunde stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Nu följer vi upp detta och kartlägger OEM-marknaden. Och vi har tagit fram speciellt marknadsmaterial för OEM för att kunna bearbeta marknaden mer effektivt.
- För OEM-kunder har vi dessutom ett utvecklingsteam som arbetar i nära samarbete med kunden för att kunna ge kostnadseffektiva lösningar att bygga in i respektive OEM-tillverkares egen produkt.
- Allt har resulterat i att vi har flera lovande OEM-projekt på gång åt tillverkande exportindustrier. Vi får av sekretesskäl ännu inte offentliggöra dessa. Jag ser en stor potential här och tror att OEM kan bli vårt största segment om något år.

Vad gör du för att påverka kostnaderna?
- Efter en omkonstruktion håller vi nu på att stegvis sjösätta bytet till mer kostnadseffektiva komponenter (IGBT-transistorer). Dessutom gör vi en översyn av våra leverantörer i syfte att få ned komponentpriser.
- Vi måste tyvärr bromsa kostnaderna först för att sedan kunna gasa och t ex etablera nya utvecklingsprojekt. Genom vår fokusering har vi kunnat minska både på personal och kostnader. Nu ska vi arbeta konstruktivt och målinriktat. A och O är att snarast få företaget lönsamt.

När får vi se resultat?
- Vi håller på och upprättar en budget och vår absoluta ambition är att kunna nå positivt cash-flow under första delen av 2009.

Blir det några organisationsförändringar?
- Ja, i vårt arbete med att styra upp verksamheten mer effektivt kommer vi bland annat att göra vissa förändringar av bolagets juridiska struktur för att få bort onödiga administrativa kostnader.

Kommer NFO-aktien att byta handelsplats?
- NFO Drives är nu listade på MTF Nordic NGM, Göteborgs OTC-lista. Ett byte kommer att ske inom den närmaste tiden p.g.a. förändringarna för NGM. Vi tittar just nu på olika alternativ för att få fram den lösning som ger mest fördelar för aktieägarna. Vilken lista det blir kommer att presenteras inom kort.

BILD, Anders Olsson Fogelberg, högupplöst jpg:
http://www.nfodrives.se/images/Anders%20Olsson%20Fogelberg.jpg

Frekvensomriktaren NFO Sinus tillverkas och säljs av teknikföretaget NFO Drives AB i Svängsta i Blekinge. Omriktaren används för energieffektivisering. Största användnings¬område är styrning av elmotorer till fläktar inom fastighetsventilation. Den kan även användas till att effektivisera driften av pumpar, transportbanor, hissar, maskiner etc. NFO Sinus, bygger på patenterad teknik och är Intrinsic EMC, d v s den är helt fri från elektromagnetiska störningar. Den är ensam om att, utan filter och skärmade kablar, uppfylla det nya EMC-direktivet, 2004/108/EG.

Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, MTF Nordic NGM.

Mer information lämnas av
Taro Bruneheim, VD på NFO Drives AB, tel 0454-370 58,e-post taro.bruneheim@nfodrives.se

eller Ulla-Britt Wiking, informationsansvarig på NFO Drives AB, tel 036- 13 12 11,
e-post ulla-britt.wiking@nfodrives.se

Se även hemsida www.nfodrives.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans