Pressmeddelande -

Kommuniké från ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.

Torsdagen den 11 maj 2006 hölls ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB. Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: Utdelning Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2006. Styrelseledamöter Till styrelseledamöter omvaldes Gerteric Lindquist, Arvid Gierow, Bill Tunbrant och Georg Brunstam samt nyvaldes Hans Linnarson. Split Stämman beslutade om en split på 4:1, innebärande att antalet aktier blir fyra gånger fler och kvotvärdet blir 62,5 öre/aktie. Avstämningsdag för split beräknas bli den 16 juni 2006. Ändring i bolagsordningen Beslöts att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 samt i visst avseende till Svensk kod för bolagsstyrning. Bästa hälsningar NIBE Industrier AB Benny Torstensson Informationsansvarig Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71 NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 4.500 anställda och en årsomsättning på 3,8 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (O-listan) sedan 1997. NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien och Kina med följande produktsortimentet: NIBE Element: komponenter för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement. NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning. NIBE Brasvärme: braskaminer under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nord och Varde.

Ämnen

  • Ekonomi, finans