Pressmeddelande -

NIBE ökar både resultat och omsättning

I dagens delårsrapport redovisar NIBE årets nio första månader av 2008;

  • omsättningen ökade till 4 083 Mkr (3 869 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade till 305,1 Mkr (303 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 2,28 kr (2,25 kr)
  • förvärv i Mexiko, Österrike, Danmark och Ryssland


- Vi redovisar idag en positiv rapport med både resultat- och omsättningsökning, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

- Detta förklaras huvudsakligen av en god efterfrågan på många produktgrupper, framför allt värmepumpar på i stort sett samtliga utlandsmarknader. Dessutom har vi trimmat våra fasta kostnader och de nyförvärvade bolagen har presterat bra resultat.

- Det är också mycket tillfredsställande att konstatera att vi fortsätter att ta marknadsandelar inom samtliga affärsområden tack vare målmedveten produktutveckling, professionell marknadsföring och strategiska förvärv.

Under året har företagsförvärv gjorts i Mexiko, Österrike, Danmark och Ryssland. Dessutom har ett eget dotterbolag etablerats i Schweiz.

- Detta ökar internationaliseringen av NIBE och vi har nu egna företag i 20 länder och produkter med en stor marknadspotential.

- Vår samlade bedömning av 2008 är fortsatt försiktigt positiv, men vi är naturligtvis beroende av omvärldens utveckling, säger Gerteric Lindquist.

Bästa hälsningar

NIBE Industrier AB

Benny Torstensson

Informationsansvarig

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71

NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 500 anställda och en årsomsättning på cirka 5,6 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1997.

NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, Holland, England, Österrike, Kina och Mexiko med följande produktsortimentet:

NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.

NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, biobränsleprodukter och fjärrvärmeutrustning.

NIBE Brasvärme: brasvärmeprodukter och skorstenssystem under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nordpeis och Varde.

Ämnen

  • Industri, tillverkning