Pressmeddelande -

Stark tillväxt för NIBE Industrier

I dagens delårsrapport för januari - mars 2006 redovisar NIBE en mycket stark inledning på 2006; • omsättningen ökade med 29% till 1.034 Mkr (801 Mkr) • resultatet efter finansnetto ökade med 47,4% till 89,3 Mkr (60,6 Mkr) • vinsten per aktie uppgick till 2,64 kr (1,75 kr) • tre förvärv i Tyskland, Danmark och Sverige - Vi har haft en mycket stark inledning på året såväl omsättnings- som resultatmässigt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier. Förutom tre strategiska förvärv har vi tagit marknadsandelar samtidigt som konjunkturen i stort sett hela Europa är med oss. - Samtliga affärsområden uppvisar en tillväxt på mer än 20% och framför allt är det glädjande att konstatera att affärsområdet Element nu är tillbaka i en positiv trend med omstruktureringsprogrammet i full gång. För Villavärme och Brasvärme fortsätter den tidigare positiva utvecklingen med stark tillväxt och ytterligare förbättrade resultat. - Med den starka inledningen av 2006 som grund bedömer vi att helåret kommer att ha en god utveckling för NIBE. Vi ser goda möjligheter till att ytterligare öka våra marknadsandelar samtidigt som vi fortsätter med intensiv produktutveckling, internationalisering och ständigt jagande av produktivitetsförbättringar, säger Gerteric Lindquist. Bästa hälsningar NIBE Industrier AB Benny Torstensson Informationsansvarig Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71 NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 4.500 anställda och en årsomsättning på 3,8 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (O-listan) sedan 1997. NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien och Kina med följande produktsortimentet: NIBE Element: komponenter för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement. NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning. NIBE Brasvärme: braskaminer under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nord och Varde.

Ämnen

  • Ekonomi, finans