Pressmeddelande -

Psykisk Hälsa Mässan 28-29/1 2009 på Stockholmsmässan i Älvsjö

Välkommen till den viktiga mötesplatsen för dig som arbetar inom Socialtjänsten, Psykiatrin, Primärvården, Äldrevården, Polisen, Kriminalvåren eller Skolan.

 

Temat är angeläget för att på bästa sätt kunna hjälpa, förståoch bemöta de personer som är i riskzonen eller har drabbats av psykisk ohälsa/psykisk sjukdom.

Årets tema är "makt och möte" att arbeta med människor som har det svårt innebär för dig i din yrkesroll att det är viktigt att hålla balansen mellan professionalitet och medmänsklig empati. Vilken makt har du? Vad gör du med den?

Det är viktiga frågor att ställa sig om man arbetar inom människovård, offenliga verksamheter eller myndighetsutövning.

Det är inte alltid man känner sig mäktig och stark inom dessa yrken, tvärtom kan man uppleva maktlöshet inför begränsade resurser, vardagsstress och svårlösta männskliga problem. Just därför är det viktigt att vara medveten att man ändå utövar makt och förhålla sig kritisk till sitt maktutövande.

Vad är det du egentligen möter och hur skall du förhålla dig till dessa personer?

Konferensen/mässan erbjuder spännande möten mellan olika kunskapsfält och organisationer.Syftet är även att ge möjlighet till yrkesverksamma inom de olika områdena att diskutera och lära känna varandra bättre.

För att se hela programmet med paneldebatter och talare besök www.psykiskhalsamassan.se

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor