Pressmeddelande -

Psykisk Hälsa Mässan 28-29 januari 2009 på Stockholmsmässan i Älvsjö

Årets tema: Makt och Möte

Lika mycket makt som du har i ditt arbete när du möter människor i kris - lika maktlös är den personen. Temat är angeläget för att på bästa sätt hjälpa, förstå och bemöta de människor som är i riskzonen eller har drabbats av psykisk ohälsa. Detta är viktiga frågor för dig som arbetar inom människovård, offentlig verksamhet eller myndighet. Det är inte alltid man känner sig mäktig eller stark, tvärtom kan man uppleva maktlöshet inför begränsade resurser, vardagsstress och svårlösta mänskliga problem. Just därför är det extra viktigt och lärorikt att besöka just denna mässa.Under två dagar kommer vi att lyssna, resonera, vända ut och in på dessa frågor för att ge dig både, inspiration och kraft men fram för allt erbjuda dig en plattform att hitta nya verktyg på. Vi har bjudit in ett större antal namnkunniga talare som kommer att tala om detta viktiga: Makt och Möte. Vi kommer att träffa såväl myndighetsutövaren till brukaren. Jan Eliasson, Maria Larsson, Emaunel Ezra, Susane Bejerot, Lars Nylén, Anders Milton, Jonas Anderssonär några av våra ca 50 föreläsare som kommer att dela med sig av sina personliga erfarenheter. För att se hela seminarieprogrammet www.psykiskhalsamassan.se

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor