Gå direkt till innehåll
Jobba jämt är lönsamt

Blogginlägg -

Jobba jämt är lönsamt

Rubrikerna i branschpress har varit många och mestadels negativa kring jämställdhet den senaste tiden. Det är lätt att få en dyster och ganska svart bild av situationen på svenska byråer. Det pekas på klent engagemang, svagt intresse och konservatism. Det är minst sagt hög tid att vi börjar se frågan om jämställdhet och mångfald som en självklar del av en stark värderingskultur likväl som en lönsamhetsfråga.

 

Det finns en paradox runt hela jämställdhetsfrågan. Att inte vara ett jämställt företag är sannolikt otänkbart för de allra flesta, samtidigt som alltför få i realiteten är det. Vi vet att jämställdhetsfrågan bör tas på största allvar samtidigt som samma vetskap ofta resulterar i en hafsigt nedskriven policy som få medarbetare vet vad den innehåller, än mindre innebär.

 Så vad är då problemet? Tyvärr dyker det gamla vanliga svaret upp: okunskap.

 Jag är övertygad om att vi behöver reflektera mer över vilka könsbaserade maktstrukturer som råder i byråbranschen generellt. Primärt kring hur det ser ut i våra företagsledningar, hur ansvar fördelas samt hur karriärvägar ofta begränsas på grund av kön. Lägg därtill en oengagerad företagskultur och du kan sannolikt addera språk, tilltal och beteenden som kan uppfattas som nedvärderande och till och med kränkande.

 För drygt ett år sedan bestämde vi oss på Nine Yards för att bli en jämställd arbetsplats, på riktigt. Den första insikten var att jämställdhet var en fråga som vi inte behärskade själva, så vi tog hjälp av två konsulter. Under ett par månaders tid arbetade de bland annat fram en ordentlig jämställdhets- och diskrimineringsplan, gjorde en lönekartläggning, utbildade och inspirerade företagets medarbetare vilket resulterade i att frågan blivit levande och närvarande på ett positivt och konstruktivt sätt. Och jodå, vi fick en policy också!

Våra huvudargument för att ta tag i frågan var primärt lönsamhet, företagskultur och arbetsplatsens kvalitet. Låt mig förklara:

- Lönsamheten är starkt kopplad till en lång rad saker. Det handlar bland annat om att våga utmana våra ibland stelbenta branschnormer för att fullt ut kunna utnyttja alla människors kapacitet, oberoende av kön. Det handlar om hur vi tänker och uttrycker oss när vi beskriver en tjänst vid rekrytering samt att vår konkurrenskraft ökar, inte minst inom den offentliga kundsektorn, med ett aktivt jämställdhetsarbete.

- Företagskulturen mår bra av överenskommelser som bottnar i sunda värderingar, gemensamma normer och språk. Alla människor trivs och frodas i ett socialt klimat där likabehandling, respekt och rättvisa vilar på tydliga och positiva spelregler.

- Arbetsplatskvalitet är primärt en fråga om att behålla och utveckla de medarbetare vi har samt att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är min övertygelse att den yngre generationen växer upp i ett samhälle där frågor om jämställdhet och mångfald är högt upp på agendan. För dem är frågorna lika självklara som angelägna under lång tid framöver.

 Att satsa på ett jämställt företag är en klok och sund investering. Det borde inte längre vara en hygienfråga utan bör flyttas högre upp på agendan. Det var länge sedan det var en marginaliserad hygienfråga, det har varit hett, aktuellt och brännande länge.

 Vi på Nine Yards är på väg. Vi har inte nått dit än, men vi jobbar på det. Det är inte alltid så enkelt, men vi spottar på stenen och jobbar med planen. Insikten om att det är en lönsam fråga för oss, viktig för vår kultur, våra kunder och medarbetare - är det som driver oss. Att ta hjälp var det första steget, nu är det upp till oss.

 Att det uppstått en debatt och att byråbranschens egna aktörer satt ljus på frågan är positivt. Men i slutänden är det ändå upp till oss som företag att agera, att gå i täten. För tänk om våra företag och vår bransch kan stå som föredöme i svenskt näringsliv. Tänk om det går!

 

Jörgen Svedberg

vVD, Byråchef Nine Yards Stockholm

 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Göransson

Fredrik Göransson

Presskontakt CEO Nine Yards Ansvarig Marknad, Kommunikation & Design +46 734 16 73 03