Gå direkt till innehåll
Vi är certifierade som en utmärkt arbetsplats enligt Great Place to Work!

Nyhet -

Vi är certifierade som en utmärkt arbetsplats enligt Great Place to Work!

Vi är otroligt stolta och glada över den arbetsplatskultur vi har på Nine Yards och över att hablivit certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work®(GPTW). En certifiering som intygar att våra medarbetare känner stolthet över sitt arbete och kamratskap på arbetsplatsen.

Att våra medarbetare trivs, känner förtroende, mår bra och får bästa möjligheter att göra ett bra arbete är en förutsättning för att vi ska kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss.
Genom att arbeta med Great Place to Work®går vi från att gissa till att veta. Det ger oss en tydlig bild över vad våra medarbetare tycker är bra och vad som behöver förändras. Det ger oss också möjlighet att göra rätt förändringar med rätt fokus. Att vårt arbete ger resultat visar sig bland annat i att allt sammantaget, skulle 92% av våra medarbetare säga att Nine Yards är en mycket bra arbetsplats.

– Vi har en stark övertygelse om att det finns en enorm kraft i engagerade medarbetare. Och mår vi bra på vår arbetsplats, så mår våra kunder bra, vilket är vårt största fokus. Från ledningen på Nine Yards har en certifiering som en utmärkt arbetsplats varit ett mål sedan vi började samarbeta med Great Place to Work®2015. Vi ser det som ett oerhört fint kvitto på att vi arbetar långsiktigt med rätt fokus och rätt prioriteringar för att jobba mot vår vision – att vara byrån alla vill jobba på och med, säger Linda Lundin Byråchef på Nine Yards i Göteborg.

Vi vill rikta ett stort tack till Great Place to Work®, som hjälper oss att bli ännu bättre, och framförallt ett stort tack till alla fantastiska människor som jobbar på Nine Yards. Tillsammans skapar vi något unikt som vi alla kan vara stolta över.

Så här beskrivs certifieringen av Great Place To Work:

”Great Place to Work®certifiering är den första och hittills enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser. Certifieringen är baserad på Great Place to Work®Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Detta baseras på mer än 25 års empirisk forskning och analys, samt miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder. Utvärderingen är gjord av en neutral utomstående part, vilket säkerställer ett oberoende i utvärderingen. Årlig revision och utvärdering säkerställer att resultaten bibehålls. Företagets organisations- och ledaraktiviteter utvärderas i en Culture Audit®, samt genom en omfattande undersökning av medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen i medarbetarundersökningen Trust Index®. För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.”

Ämnen

Presskontakt

Fredrik Göransson

Fredrik Göransson

Presskontakt CEO Nine Yards Ansvarig Marknad, Kommunikation & Design +46 734 16 73 03

Nine Yards Brand Experience

Nine Yards är en strategisk, taktisk och kreativ kommunikationspartner för svenska och nordiska företag och organisationer som vill utveckla och aktivera sina varumärken - Inifrån och ut.

Nine Yards skapar tillväxt genom Brand Experience.

Nine Yards
Västra Hamngatan 21
41117 Göteborg
Sverige