Pressmeddelande -

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Över 100 personer deltog i företaget inUse:s webbundersökning om resvanor och trafikupplevelser i samband med Världsanvändbarhetdagen den 13 november 2008. Utöver att svara på frågor om sin vardag har resenärerna lämnat konkreta förslag på hur kollektivtrafiken kan förbättras.

Resultaten visar att det finns en stor önskan från resenärerna att bli informerad i tid med relevant information och alternativa transportmedel vid förseningar och störningar. Resenärerna vill gärna använda webben och mobilen (sms) som kommunikationskanal men svårigheten är att utforma webbplatsen och göra information så lättillgänglig som möjligt. Ett av problemen verkar vara att det är svår att hitta relevant information på trafikbolagens webbplatser (SL, Västtrafik, m.fl.) speciellt gällande trafikstörningar. Tyvärr verkar som att detta problem existerar även på stationer och trafikplatser.

Resenärer vill gärna åka med kollektivtrafiken men huvudorsaken till varför vissa inte gör detta idag är främst tillgängligheten samt att tidtabellen inte passar resenärens behov, följt av bekvämligheten. En stor del av resenärerna visar intresse för att använda webben och mobilen (sms) men ca 30 % har inte köpt biljetter online, respektive 20 % har inte använt biljettkiosker/automater för att hämta ut eller köpa biljetter.
Resultaten kommer att diskuteras med de transportbolag som SJ, SL, Västtrafik, och Skånetrafiken, för att framhäva användbarhetsaspekter och bidra till förbättringar av hur information och trafikstörningar bättre kan kommuniceras till resenärerna.

Vi på inUse vill genom denna undersökning visa att det är relevant att förbättra användbarheten av transportmedel och särskilt kollektivtrafiken genom olika åtgärder som förenkla webbplatsen, informationsskyltar, osv. Vi hoppas att fler trafikbolag vill arbeta tillsammans med tjänstedesigners och användbarhetsexperter för att undersöka resenärernas behov samt att utforma sina digitala kanaler utifrån resenärernas behov och önskningar.

inUse är skandinaviens största användbarhetsföretag med för närvarande 53 anställda. Vi har utfört undersökningen i syfte att uppmärksamma och bidra till att skapa bättre design av transportmedel och transporttjänster. Vi vill öka kundtillfredställelsen genom strategisk design och tror att användbarhet och god design är början till en enklare kollektivtrafik.

Frågor om undersökningen besvaras av Zayera Khan.
Zayera Khan, (+46) 76 136 37 41, zayera.khan@inuse.se

www.inuse.se

Ämnen

  • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kategorier

  • användbarhet
  • resenärer
  • kollektivtrafik