Gå direkt till innehåll

Kontakt

Elizabeth Hanson

Elizabeth Hanson

Professor FoU-ledare och forskare 0480-41 80 22
Lennart Magnusson

Lennart Magnusson

Verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga 0480-418021
Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 010 358 30 64

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.